NAWOZY Pełny asortyment w niskich cenach dowiedz się więcej
FOLIA DO BELAREK i inne produkty rolnicze dowiedz się więcej
EKO GROSZEK do pieców z podajnikiem dowiedz się więcej
AGRO WAPNIAK Ekspert w odkwaszaniu gleby dowiedz się więcej
Aktualności
10.12 2013

Spotkanie Grupa Azoty

Dnia 05-06.12.2013r. w Karpaczu odbyło się spotkanie biznesowe dealerów nawozów. W spotkaniu uczestniczyły firmy i przedstawiciele fabryk Grupy Azoty.

zamknij więcej

Naszą firmę reprezentował współwłaściciel Marcin Ołdakowski .

Po burzliwych naradach odbył się bankiet biznesowy. Wieczór umilił występ zespołu Perfect oraz Patrycji Markowskiej. W trakcie bankietu odbyła się licytacja przedmiotu wystawionego przez Grupę Azoty. Cena wywoławcza gitary wynosiła 2.000 zł . Zaciętą walkę w licytacji wygrała firma Rolpol ;)) która nabyła przedmiot za 22.000 zł. Kwota z aukcji zasili budżety szkół z naszego regionu: Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem, Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach, Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Wojnach, Szkoła Podstawowa w  Jabłoni Kościelnej.
Gwiazdy pogratulowały nam wygranej i wręczyły wylicytowaną gitarę na której złożyły autografy i pozdrowienia.

Certyfikat KRD

ROLPOL Ołdakowscy Sp.j. jest licencjonowanym użytkownikiem systemu Krajowego Rejestru długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

zamknij więcej

ROLPOL Ołdakowscy Sp.j. jest licencjonowanym użytkownikiem systemu Krajowego Rejestru długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Posiadacz tego certyfikatu współpracując z Krajowym Rejesterem  Długów przyczynia sie do poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw oraz popiera etyczne prowadzenie działalności gospodarczej.

KONKURS PLASTYCZNY - "MŁODY ROLNIK" :)

Organizatorem konkursu plastycznego „Chemia w rolnictwie” zwanego dalej ”konkursem” jest  ROLPOL Ołdakowscy Spółka Jawna,18-210 Szepietowo,
ul.Towarowa 1

 

 

zamknij więcej

REGULAMIN :
Organizatorem konkursu plastycznego
„Chemia w rolnictwie” zwanego dalej ”konkursem” jest
 ROLPOL Ołdakowscy Spółka Jawna,
18-210 Szepietowo, ul. Towarowa 1
NIP 722-157-41-92, REGON 200135700, KRS 0000276166
zwany dalej „Organizatorem.

Celem konkursu jest:

  • poszerzenie znajomości branży w jakiej działają Organizator wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich;
  • upowszechnienie wiedzy o produktach oferowanych przez Organizatora oraz jego głównym dostawcy Grupie Azoty w tym uświadomienie uczniom związku produktów wytwarzanych przez Grupę Azoty z ich codziennym życiem;
  • wzmocnienie wizerunku Organizatora jako firmy wpływającej na rozwój regionu;
  • umożliwienie dzieciom zaprezentowanie swojego talentu;· pozyskanie materiału do przygotowania kalendarzy/pocztowych kartek świątecznych Organizatora (kartki / kalendarze będą rozsyłane wśród kontrahentów Organizatora).

Przedmiot i warunki konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 – 3 wiejskich szkół podstawowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej historyjki w formie komiksu na jednej stronie nie przekraczającej formatuA3,dwuwymiarowej (płaskiej), dowolną techniką plastyczną.
3. Tematyka pracy musi dotyczyć nawozów oferowanych przez Organizatora a produkowanych przez Grupę Azoty oraz ich stosowania w rolnictwie. (lista produktów oraz loga na stronie www.rolpol.com.plwww.rolpol24.pl, www.agroexpert.eu lub www.grupaazoty.com )
4. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 czerwca 2015 r. na adres Organizatora.
5. Każda szkoła dokona wyboru maksymalnie dziesięciu indywidualnie wykonanych, najlepszych prac. Prace grupowe i wykonane przez rodziców nie będą brały udziału w konkursie.
6. Prace należy opatrzyć metryczką na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon placówki/szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego. Prace bez prawidłowo wypełnionych załączników nie będą brały udziału w konkursie.
7. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz pracą plastyczną (wzór stanowi załącznik 1) jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na kalendarzach/świątecznych kartkach pocztowych wydanych przez Organizatora oraz w informacjach prasowych dotyczących konkursu.
9. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
11. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 czerwca 2015.
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy, każda z innej szkoły przyznając równorzędne nagrody zwycięzcom.
5. Twórca zwycięskiej pracy otrzyma tablet a szkoła, która go zgłosiła rzutnik multimedialny. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu dostaną drobne upominki.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Oceniana będzie pomysłowość, użycie loga „Grupy Azoty”, loga Organizatora firmy Rolpol Ołdakowscy Sp.j. oraz wygląd estetyczny pracy.8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz pisemnie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych zarówno dla placówek/szkół, jak i indywidualnych uczestników konkursu.
9. Warunkiem ostatecznego przyznania nagród jest przedstawienie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu.
10. Nagrody zostaną wręczone we wspólnie ustalonym terminie.
Osoby do kontaktu:
Koordynator konkursu: Marcin Ołdakowski, tel. 602 465 916.  

Załącznik Nr 1 Zgłoszenie udziału/pracy w Konkursie plastycznym „Młody rolnik”

1. Imię i nazwisko dziecka, wiek 

 ……………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa i dane teleadresowe szkoły, lub instytucji, dane teleadresowe do kontaktu w przypadku osób prywatnych

 ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ...…………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….

 3. Imię i nazwisko opiekuna plastycznego 

………………………………………………………………………………………

4. Tytuł pracy 
……………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne –w tym w mediach – wykorzystania rysunku i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.

 Opiekun dziecka / rodzic

 ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

O sieci

Czym jest
SIEĆ ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

AGROEXPERT to sieć niezależnych firm, których wspólnym celem jest zaopatrzenie rolników w najwyższej jakości produkty w niskich cenach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów obsługi klienta. Uczestnictwo w sieci nie ogranicza samodzielności uczestników, nie powoduje zmian we własności ani formie prowadzonej działalności, dając jednocześnie możliwość działania w ramach dużego, stabilnego, fachowego i rozpoznawalnego organizmu gospodarczego.


AGROEXPERT to zrzeszenie małych firm, które łącząc swój potencjał stają się znaczącym graczem na rynku zaopatrzenia rolnictwa. To bezpieczeństwo, to wspólna walka nawet z największymi konkurentami. Zasady funkcjonowania sieci są tak zaprojektowane, aby klient-rolnik postrzegał uczestników sieci jako duże i stabilne przedsiębiorstwa. Sieć AGROEXPERT to swoboda funkcjonowania i elastyczność małej firmy, która jednocześnie na zewnątrz postrzegana jest jako duże przedsiębiorstwo.
Duży może więcej i taniej.


Podstawą działania sieci jest elastyczność. Uczestnik sieci może w każdej chwili wejść i wyjść z sieci, nie ponosząc żadnych konsekwencji.
Ma również, w zależności od spodziewanych korzyści, możliwość wyboru 3 poziomów integracji z siecią.

Centrum zaopatrzenia rolnictwa AGROEXPERT dzięki opisanej wyżej formie działalności jest w stanie oferować szeroki asortyment produktów w atrakcyjnych dla klienta cenach. Misją firmy jest dostarczanie odbiorcom artykułów rolniczych zgodnie z aktualnie panującymi trendami. Wszystkie produkty są dokładnie przetestowane i sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. AGROEXPERT to przede wszystkim sieć sprzedaży nawozów proponująca sprawdzone nawozy rolnicze, jak na przykład polifoska 6, jednak w ofercie znajdują się również takie produkty jak siatka rolnicza, folia kiszonkarska, pasze, lizawki solne czy ekogroszek. W przypadku zamówień hurtowych klient ma możliwość negocjacji ceny i zawsze jest ona ustalana indywidualnie. Nasza hurtownia nawozów rolniczych dzięki dużemu doświadczeniu oraz wiedzy z zakresu dystrybucji najlepszych rozwiązań dla rolnictwa wychodzi do swoich klientów również z ofertą szkoleniową organizując branżowe szkolenia i konferencje. Takie podejście ma sprawić, aby nasi klienci świadomie podejmowali decyzje zakupowe. Wierzymy, że dzięki wiedzy o nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie możliwe jest racjonalne zwiększenie ilości i jakości plonów. Centrum zaopatrzenia rolnictwa AGROEXPERT współpracuje tylko z najlepszymi producentami, którzy posiadają liczne certyfikaty potwierdzające jakość oferowanego asortymentu.

 

informacje dla firm handlowych

Kontakt

Sprzedaż detaliczna:

Turn on Javascript!  

tel. 86/477-03-00

Informacje dla firm handlowych:

Cezary Ołdakowski

tel. 666 849 333

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Grzegorz Kolczak

606-831-152

Piotr Zawistowski

784-665-130

Centrala sieci:

ROLPOL Ołdakowscy sp.j.
18-210 Szepietowo, ul. Towarowa 1
tel: 86/477-03-00
e-mail: Turn on Javascript!
www.rolpol.com.pl
POLSKA

lista punktów partnerskich

Zapraszamy do współpracy!

Razem możemy więcej