Nawozy dolistne

 

EXPERT Foliar Plus to krystaliczne nawozy dolistne, dzięki nowoczesnej formule i wysokiej koncentracji poprawiają zdrowotność roślin, wykorzystanie nawozów doglebowych i zmniejszają niekorzystne skutki suszy i wiosennych przymrozków.
- całkowicie rozpuszczalne
- wysoko skoncentrowane
- optymalnie zbilansowane
- schelatowane formułą EDTA

W Instytucie Nawozów Sztucznych od ponad 50 lat prowadzone są prace naukowo-badawcze dla potrzeb przemysłu nawozowego oraz dla rolnictwa. W tym czasie opracowano i wdrożono do produkcji kilkadziesiąt nowych nawozów stałych i płynnych. Są to koncentraty nawozowe INSOL® z mikroelementami do upraw rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych (warzywa i rośliny ozdobne).

Expert Foliar Zboże +
zamknij więcej
Expert Foliar Zboże +

Nawóz EXPERT Foliar Zboże +
Nawóz WE
Typ nawozu: E.2.3. 
Nawóz wieloskładnikowy z mikroskładnikami
Wieloskładnikowy nawóz krystaliczny do rozpuszczania w wodzie polecany do stosowania w ZBOŻACH i innych uprawach.Składniki pokarmowe:
N       P2O5      K2O       MgO     S        B        Cu         Fe        Mn       Mo      Zn
18        18           18            0,6       2,3      0,01     0,02     0,02     0,03             0,01

Azot ogólny N - 18 % rozpuszczalny w wodzie
Azot amidowy N-NH2-12,8%
Azot amonowy N-NH4 -5,2%
Pięciotlenek fosforu P2O5 – 18% rozpuszczalny w wodzie
Tlenek potasu K2O – 18% rozpuszczalny w wodzie
Tlenek magnezu MgO- 0,6% rozpuszczalny w wodzie
Siarka S – 2,3% rozpuszczalna w wodzie
Bor B – 0,01 % rozpuszczalny w wodzie
Miedź Cu - 0,02 % (chelat EDTA) rozpuszczalny w wodzie
Żelazo Fe – 0,02% (chelat EDTA) rozpuszczalny w wodzie
Mangan Mn - 0,03% (chelat EDTA) rozpuszczalny w wodzie
Cynk Zn – 0,01 % (chelat EDTA) rozpuszczalny w wodzie


Instrukcja stosowania nawozu:
- napełnić wodą zbiornik opryskiwacza do 2/3 objętości,
- włączyć mieszadło,
- wsypywać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu, tak aby strumień wody pobierał go na bieżąco,
- po całkowitym rozpuszczeniu nawozu X Zboża (ok. 5-8 min) można dodać inne nawozy i uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.
Opryski należy wykonywać w godzinach wieczornych albo w czasie pochmurnej pogody. 
Nie wykonywać zabiegów przed spodziewanymi przymrozkami i w temperaturze poniżej 6°C.
Okres przydatności nawozu do stosowania: 36 miesięcy w warunkach zgodnych z podaną instrukcją.

Expert Foliar Fosfor +
zamknij więcej
Expert Foliar Fosfor +

Nawóz EXPERT Foliar Fosfor +
Nawóz WE
Typ nawozu: E.2.3. 
Nawóz wieloskładnikowy z mikroskładnikami
Wieloskładnikowy nawóz krystaliczny do rozpuszczania w wodzie polecany do stosowania w KUKURYDZY do likwidacji wiosennych niedoborów fosforu, cynku i boru i innych uprawach.


Składniki pokarmowe:
N     P2O5   K2O   MgO   S     B     Cu    Fe   Mn   Mo   Zn
10       54         0        0      0     0,5    0      0      0      0      1

Azot ogólny N - 10 % rozpuszczalny w wodzie
Azot amidowy N-NH2-10%
Pięciotlenek fosforu P2O5 – 54% rozpuszczalny w wodzie
Bor B – 0,5 % rozpuszczalny w wodzie
Cynk Zn – 1 % (chelat EDTA) rozpuszczalny w wodzie

Instrukcja stosowania nawozu:
- napełnić wodą zbiornik opryskiwacza do 2/3 objętości,
- włączyć mieszadło,
- wsypywać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu, tak aby strumień wody pobierał go na bieżąco,
- po całkowitym rozpuszczeniu nawozu X Zboża (ok. 5-8 min) można dodać inne nawozy i uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.
Opryski należy wykonywać w godzinach wieczornych albo w czasie pochmurnej pogody. 
Nie wykonywać zabiegów przed spodziewanymi przymrozkami i w temperaturze poniżej 6°C.
Okres przydatności nawozu do stosowania: 36 miesięcy w warunkach zgodnych z podaną instrukcją.

Expert Foliar Kukurydza +
zamknij więcej
Expert Foliar Kukurydza +

Nawóz EXPERT Foliar KUKURYDZA +
Nawóz WE
Typ nawozu: E.2.3.
Nawóz wieloskładnikowy z mikroskładnikami
Wieloskładnikowy nawóz krystaliczny do rozpuszczania w wodzie polecany do stosowania w KUKURYDZY i innych uprawach.

 

Składniki pokarmowe:
N      P2O5     K2O     MgO     S        B     Cu     Fe      Mn      Zn
12        30         10        0,6     0,5    0,01  0,01  0,01  0,02    0,1

Azot ogólny N - 12% rozpuszczalny w wodzie
Azot amidowy N-NH2-2%
Azot amonowy N-NH4 -10%
Pięciotlenek fosforu P2O5 – 30% rozpuszczalny w wodzie
Tlenek potasu K2O – 10% rozpuszczalny w wodzie
Tlenek magnezu MgO- 0,6% rozpuszczalny w wodzie
Siarka S – 0,5% rozpuszczalna w wodzie
Bor B – 0,01 % rozpuszczalny w wodzie
Miedź Cu- 0,01 % (chelat EDTA) rozpuszczalny w wodzie
Żelazo Fe – 0,01% (chelat EDTA) rozpuszczalny w wodzie
Mangan Mn - 0,02% (chelat EDTA) rozpuszczalny w wodzie
Cynk Zn – 0,1 % (chelat EDTA) rozpuszczalny w wodzie

Instrukcja stosowania nawozu:
- napełnić wodą zbiornik opryskiwacza do 2/3 objętości,
- włączyć mieszadło,
- wsypywać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu, tak aby strumień wody pobierał go na bieżąco,
- po całkowitym rozpuszczeniu nawozu X Kukurydza (ok. 5-8 min) można dodać inne nawozy i uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.
Opryski należy wykonywać w godzinach wieczornych albo w czasie pochmurnej pogody. 
Nie wykonywać zabiegów przed spodziewanymi przymrozkami i w temperaturze poniżej 6°C.
Okres przydatności nawozu do stosowania: 36 miesięcy w warunkach zgodnych z podaną instrukcją.

INSOL Mikro
zamknij więcej
INSOL Mikro

Koncentrat mikroelementowy do nawożenia dolistnego

(Płynna mieszanka mikroskładników pokarmowych: Bor, Miedź, Ĺťelazo, Mangan, Molibden, Cynk)

INSOL MIKRO-przeznaczony jest do sporządzania pożywek do fertygacji upraw szklarniowych w podłożach inertnych (wełna mineralna) oraz w podłożach organicznych (substrat torfowy, kokos, słoma itp.).

Charakterystyka nawozu

INSOL Mikro jest nawozem zawierającym mikroelementy schelatowane za pomocą DTPA i EDTA. Nawóz jest cieczą barwy czerwonobrunatnej mieszającą się z wodą i roztworami nawozów fosforowych, azotowych, potasowych, magnezowych i mikroelementowych bez strącania osadów. Zawiera wszystkie niezbędne mikroelementy w proporcjach zbliżonych do zapotrzebowania upraw szklarniowych: pomidor, ogórek, papryka, róża, gerbera. Specjalna kompozycja syntetycznych czynników chelatujących (DTPA i EDTA) zapewnia stabilność‡ rozpuszczalnych form mikroelementów w stężonych roztworach NPKMg i pożywkach do fertygacji. Nawóz można stosować‡ również w postaci oprysków dolistnych, do usuwania niedoborów mikroelementów we wszystkich uprawach ogrodniczych i sadowniczych.

Zasady stosowania

 • Sporządzanie pożywki do fertygacji.
  • INSOL Mikro najdogodniej jest wprowadzać‡ do stężonego 100-krotnie roztworu NPKMg zawierającego zazwyczaj:
   • saletrę potasową,
   • fosforan monopotasowy,
   • siarczan potasowy,
   • siarczan magnezowy (roztwór B).
  • Zalecana dawka INSOLu Mikro wynosi od 30 do 70 ml/m3 pożywki lub 10 litrów roztworu B.
  • W przypadku twardej wody zaleca się zakwasić‡ roztwór B do pH 3-3,5 kwasem azotowym w ilości około 0,5-0,7 litra stężonego kwasu na 100 litrów roztworu B.
 • Nawożenie dolistne.
  • Opryskiwać‡ rośliny roztworem INSOLu Mikro o stężeniu 0,2-0,5% w odstępach kilkudniowych do ustąpienia objawów niedoboru mikroelementów.
 • Nawożenie doglebowe.
  • W uprawach szklarniowych można stosować‡ INSOL Mikro do podłoża w formie roztworu 0,2-0,5% w ilościach zgodnych z technologią uprawy danej rośliny.
  • W uprawach sadowniczych, oprócz oprysków dolistnych, można stosować‡ INSOL Mikro doglebowo w ilości 0,5-1,5 litra preparatu w 10 litrach wody na jedno drzewo (dawka na 2-3 lata).
 • INSOLu Mikro nie należy mieszać‡ ze stężonymi roztworami kwasów i soli wapniowych oraz nie przekraczać‡ zalecanych dawek.

Środki ostrożności oraz zasady transportu i przechowywania

 • Nawóz stosowany zgodnie z instrukcją nie stwarza zagrożenia dla środowiska.
 • W przypadku wycieku nawozu miejsce oblane obficie spłukać‡ wodą.
 • W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć‡ porady lekarza.
 • W przypadku przechowywania nawozu w temperaturze poniżej -9°C może nastąpić‡ krystalizacja składników. W celu szybkiego rozpuszczenia kryształów należy umieścić‡ pojemnik z nawozem w wodzie o temperaturze 50-60°C lub pozostawić‡ w ciepłym pomieszczeniu na okres kilku dni, okresowo mieszając. Po rozpuszczeniu kryształów nawóz nadaje się ponownie do użytku.

Właściwości

 • Skład nawozu w % (m/m):
  • Bor (B) 0,41
  • Miedź (Cu) 0,17
  • Ĺťelazo (Fe) 2,33
  • Mangan (Mn) 0,92
  • Molibden (Mo) 0,08
  • Cynk (Zn) 0,41
 • Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie.
 • Miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn) jest schelatowane DTPA i EDTA.
INSOL3
zamknij więcej
INSOL3

INSOL3 jest koncentratem azotowo-magnezowo-mikroelementowym dostosowanym składem chemicznym do fizjologicznych potrzeb roślin zbożowych. Azot i magnez są wprowadzone do nawozu w formach zapewniających najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane naturalnym organicznym kompleksonem. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

 

Zasady stosowania i charakterystyka nawozu

INSOL 3 należy stosować‡ na zboża:

 • jesienią: po wytworzeniu przez zboża ozime 3 liści
 • wiosną:
  • w fazie krzewienia
  • w czasie strzelania w źdźbło
  • w fazie koniec strzelania w źdźbło - początek kłoszenia

Najlepsze efekty uzyskuje się przy łącznym stosowaniu INSOLu 3 łącznie z roztworem mocznika o stężeniu właściwym dla fazy rozwojowej zbóż (do 20% w fazie krzewienia, do 12% w czasie strzelania w źdźbło, do 6% w fazie kłoszenia) oraz z 5% roztworem siarczanu magnezu. Do cieczy roboczej można dodać‡ odpowiednie pestycydy. Na glebach ubogich w miedź lub mangan do cieczy roboczej należy dodać‡ INSOLu Cu - chelat miedziowy, lub INSOLu Mn - chelat manganowy w dawce 1-2 l/ha.
Według oceny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa zwyżki plonów ziarna zbóż po wiosennym dokarmianiu INSOLem 3 dochodzą do 14%. Efekt ten znacznie zwiększał się po połączonym nawożeniu INSOLem 3 z roztworem mocznika i dla pszenicy ozimej dochodzi do 21%. Po dokarmianiu jesiennym zwyżki plonu ziarna zbóż ozimych wynoszą 150-250 kg/ha. Stosowanie INSOLu 3 łącznie z mocznikiem i siarczanem magnezu oprócz znacznych zwyżek plonów poprawia ich jakość, wzrasta masa ziarna oraz zawartość‡ glutenu w pszenicy. Zalecane jednorazowe dawki INSOLu 3 wynoszą 0,5-1 l/ha.

Przygotowanie roztworu do oprysku

INSOL 3 należy rozpuścić‡ w małej ilości wody w proporcji 1 litr nawozu na 5 litrów wody i dokładnie wymieszać‡. Przygotować‡ roztwór mocznika, stosując wodę w ilości mniejszej niż potrzebna do uzyskania odpowiedniego stężenia, wlać‡ do niego roztwór INSOLu 3 dodać‡ siarczan magnezu i uzupełnić‡ wodą do wymaganej objętości. Do roztworu można dodać‡ odpowiednie pestycydy. Roztwór należy przygotować‡ bezpośrednio przed stosowaniem. INSOL 3 można też stosować‡ w takich samych dawkach bez roztworu mocznika, a jedynie z dodatkiem odpowiednich pestycydów. W zalecanych dawkach przy rozcieńczeniu w 70-300 litrów wody nawóz nie powoduje korozji elementów roboczych opryskiwaczy.

Właściwości

 • Gęstość‡: 1,31 kg/dm3
 • Skład nawozu w % (m/m):
  • Azot amidowy (N) 15,000
  • Magnez (Mg) 2,840
  • Bor (B) 0,280
  • Miedź (Cu) 0,560
  • Ĺťelazo (Fe) 1,200
  • Mangan (Mn) 1,680
  • Molibden (Mo) 0,010
  • Cynk (Zn) 1,120

Dostępne opakowania: 1L 5L 20L 30L

INSOL 5
zamknij więcej
INSOL 5

Koncentrat nawozowy do nawożenia rzepaku i gorczycy

(Nawóz dolistny zawierający magnez i mikroelementy)

INSOL 5 jest koncentratem mikroelementowym z dodatkiem magnezu i siarki przeznaczonym do dolistnego dokarmiania rzepaku ozimego i gorczycy.

 Charakterystyka nawozu

 Proporcje ilościowe mikroelementów zostały dopasowane do wymagań pokarmowych roślin. Magnez i siarka wprowadzone są do nawozu w formie zapwniającej szybkie pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane naturalnym organicznym kompleksonem. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy

 

Zasady stosowania

 • INSOL 5 należy stosować‡ na rzepak ozimy wiosną 2-3 krotnie:
  • po raz pierwszy po rozpoczęciu wegetacji wiosennej w dawce 1,0 l/ha,
  • po raz drugi 10 dni późnej w dawce 1,5 l/ha,
  • przy prognozowanym wysokim plonie należy zastosować‡ trzeci oprysk w fazie zielonego pąka w dawce 1,5 l/ha.
 • Na glebach ubogich w bor INSOL 5 należy stosować‡ łącznie z INSOLem B w dawce 1-3 l/ha, który zawiera 132 g boru w 1 litrze. Dodatek INSOLu B wpływa pozytywnie na lepsze kwitnienie i zawiązywanie nasion.
 • Rzepak ozimy należy dokarmiać‡ INSOLem 5 również jesienią (w październiku w dawce 1,5 l/ha).
 • Wiosenne dokarmianie rzepaku INSOLem 5 należy przeprowadzać‡ łącznie z dolistnym dokarmianiem

12%-owym wodnym roztworem mocznika oraz 5% roztworem siarczanu magnezu z dodatkiem odpowiednich pestycydów. Nie wolno wykonywać‡ oprysków z chwilą pojawienia się pierwszych kwiatów na plantacji.

 • INSOL 5 zaleca się stosować‡ do nawożenia dolistnego gorczycy białej w dawkach 1-1,5 l/ha:
  • pierwszy po osiągnięciu przez rośliny wys. 10 cm,
  • drugi oprysk należy wykonać‡ przed kwitnieniem.
 • Nawożenie dolistne INSOLem 5 można wykonać‡ łącznie z 6%-owym roztworem mocznika.

Według oceny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa zwyżki plonu nasion po wiosennym dolistnym dokarmianiu INSOLem 5 wynosiły 7-11%. Efekt ten znacznie zwiększał się po połączonym nawożeniu INSOLem 5 z roztworem mocznika i dochodziły do 29%. Dolistne zastosowanie INSOLu 5 w październiku zwiększyło plon nasion rzepaku o ok. 200 kg. Ponadto rzepak lepiej przezimował (wymarzło mniej roślin).

Przygotowanie roztworu do oprysku

INSOL 5 należy rozpuścić‡ w małej ilości wody w proporcji 1 litr INSOLu 5 na 5 litrów wody i dokładnie wymieszać‡. Otrzymaną ciecz wlać‡ do wstępnie przygotowanego roztworu mocznika o stężeniu wyższym niż wymagane i dodać‡ tyle wody, aby uzyskać‡ 12% lub 6% koncentrację mocznika. Do roztworu można dodać‡ 5% roztwór siarczanu magnezu oraz odpowiednie pestycydy. Roztwór należy przygotować‡ bezpośrednio przed stosowaniem.
INSOL 5 można stosować‡ w takich samych dawkach bez roztworu mocznika, łącząc dolistne dokarmianie roślin tym nawozem ze stosowaniem odpowiednich środków ochrony roślin.

Właściwości

 • Gęstość‡: 1,15 kg/dm3
 • Skład nawozu w % (m/m):
  • Magnez (Mg) 2,000
  • Bor (B) 0,630
  • Miedź (Cu) 0,063
  • Ĺťelazo (Fe) 0,190
  • Mangan (Mn) 0,380
  • Molibden (Mo) 0,006
  • Cynk (Zn) 0,250
  • ponadto nawóz zawiera siarkę

Dostępne opakowania: 1L 5L 20L 30L

INSOL 6
zamknij więcej
INSOL 6

Koncentrat nawozowy do nawożenia roślin strączkowych

(Nawóz dolistny zawierający magnez i mikroelementy)

INSOL 6 jest koncentratem mikroelementowym z dodatkiem magnezu przeznaczonym do dolistnego dokarmiania roślin strączkowych. Proporcje ilościowe mikroelementów zostały dostosowane do potrzeb roślin strączkowych w początkowych fazach rozwoju do kwitnienia włącznie.

 Charakterystyka nawozu

Magnez jest wprowadzony do nawozu w formie za pewniającej szybkie pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane naturalnym kompleksonem.

Zasady stosowania

 • INSOL 6 należy stosować‡ na plantacje roślin strączkowych dwukrotnie, każdorazowo po 2 litry nawozu w 250 litrach roztworu do oprysku na ha w technologii naziemnej i w 70-90 l/ha w technologii agrolotniczej.
  • Pierwsze dokarmianie:
   • fasola, groch, peluszka, koniczyna, lucerna, bobik - 6 liści, nie licząc liścieni wschodowych,
   • łubiny - dobre wykształcenie rozety łubinów.
  • Drugie dokarmianie:
   • fasola, groch, peluszka, koniczyna, lucerna, bobik - przed kwitnieniem,
   • łubiny - początek wykształcenia łodygi przed kwitnieniem.
 • Na glebach ubogich w bor do drugiego oprysku - przed kwitnieniem należy dodać‡ 2 litry INSOLu B, który zawiera 132 g boru/l. Dodatek INSOLu B wpływa pozytywnie na lepsze kwitnienie i zawiązywanie nasion.

Przygotowanie roztworu do oprysku

INSOL 6 należy rozpuścić‡ w proporcji 1 litr nawozu na 5-8 litrów wody i dobrze wymieszany roztwór wlać‡ do opryskiwacza. Do roztworu można dodać‡ odpowiednie pestycydy i siarczan magnezu. Roztwór nawozu z pestycydami należy zastosować‡ w dniu jego sporządzenia.

Właściwości

 • Gęstość‡: 1,25 kg/dm3
 • Skład nawozu w % (m/m):
  • Magnez (Mg) 5,000
  • Bor (B) 0,500
  • Miedź (Cu) 0,100
  • Ĺťelazo (Fe) 0,400
  • Mangan (Mn) 0,730
  • Molibden (Mo) 0,001
  • Cynk (Zn) 0,300

Dostępne opakowania: 1L 5L 20L 30L  

INSOL7
zamknij więcej
INSOL7

Koncentrat nawozowy do dokarmiania ziemniaków

(Roztwór nawozu azotowego z mikroelementami)

 Według doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Ziemniaka INSOL 7 wykazuje zwyżki plonów ziemniaków do 19%, a także działanie ograniczające rozwój zarazy ziemniaka (Phythophtora infestans) i alternariozy. Nawóz został opracowany w Instytucie Nawozów Sztucznych, sprawdzony w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz w Instytucie Ziemniaka

Charakterystyka nawozu

INSOL 7 jest nawozem zalecanym do stosowania w uprawie ziemniaków. Azot jest wprowadzony do nawozu w formie zapewniającej najszybsze pobieranie przez liście, natomiast mikroelementy są skompleksowane naturalnym kompleksonem. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

Według doświadczeń przeprowadzonych w IHAR Bonin INSOL 7:

 • stosowany samodzielnie przedłużał okres wegetacji ziemniaków o 3-15 dni,
 • stosowany z połową dawki fungicydów kontaktowych i wgłębnych przedłużał wegetację ziemniaków o 12-27 dni,
 • stosowany samodzielnie powodował przyrosty plonu do 70,6%,
 • stosowany z połową dawki fungicydów kontaktowych i wgłębnych powodował przyrosty plonu do 117,6%,
 • wpływał korzystnie na zdrowotność‡ bulw po zbiorze i w okresie przechowywania.

Ochronne działanie INSOLu 7 jest wynikiem zasadowego pH (powyżej 10,0) oraz wysokiej zawartości miedzi, cynku i boru.

Zasady stosowania

 • Koncentrat nawozowy INSOL 7 stosuje się do dolistnego dokarmiania ziemniaków w jednorazowej dawce 1 l/ha w standardowej ilości cieczy 300 litrów. Zaleca się w sezonie wegetacyjnym czterokrotny oprysk tym preparatem.
 • Możliwe jest połączenie stosowania nawozu z dolistnym nawożeniem roztworami mocznika o stężeniu 5-7% oraz pestycydami.
 • Terminy stosowania:
  • przed kwitnieniem ziemniaków,
  • w momencie zagrożenia pierwszą falą infekcji zarazą ziemniaka, według sygnalizacji służby ochrony roślin,
  • 7 dni po drugim terminie,
  • 7 dni po trzecim terminie.

Przygotowanie roztworu do oprysku

Napełnić‡ opryskiwacz wodą lub wodnym roztworem mocznika do 2/3 objętości. Rozpuścić‡ INSOL 7 w 5-7 litrach wody a następnie wlać‡ do opryskiwacza. Następnie zbiornik dopełnić‡ wodą do wymaganej objętości przy stale włączonym mieszadle. Do roztworu można dodać‡ odpowiednie pestycydy. Ciecz roboczą należy przygotować‡ bezpośrednio przed jej zastosowaniem. Po zakończeniu zabiegu opryskiwacz należy przemyć‡ wodą.

Właściwości

 • Gęstość‡: 1,17 kg/dm3
 • Skład nawozu w % (m/m):
  • Azot (N) 15,000
  • Bor (B) 0,500
  • Miedź (Cu) 0,500
  • Mangan (Mn) 1,100
  • Cynk (Zn) 1,500

Dostępne opakowania: 1L 5L 20L 30L

INSOL B
zamknij więcej
INSOL B

Koncentrat nawozowy do dokarmiania roślin borem

(Nawóz mikroelementowy ciekły zawierający bor)

INSOL B jest płynnym koncentratem przeznaczonym dla upraw borolubnych.
Daje doskonałe efekty w nawożeniu buraków, rzepaku i ziemniaków. Zalecany jest również do nawożenia roślin motylkowych, kukurydzy, warzyw i sadów.

charakterystyka nawozu

 INSOL B jest wysokoskoncentrowanym płynnym nawozem borowym przeznaczonym do stosowania dolistnego w roztworze wodnym. Bor występuje w nawozie w postaci połączeń organicznych boroetanoloaminy, które charakteryzują się znacznie większą przyswajalnością przez rośliny, w porównaniu do nieorganicznych związków boru.
INSOL B miesza się z wodą w każdym stosunku.

Zasady stosowania

 • Buraki - wedługg fizjologii roślin brak boru powoduje zgorzel liści sercowych i występowanie suchej zgnilizny korzeni buraka. INSOL B zawiera 10% boru. Należy go stosować‡ przed pokryciem międzyrzędzi przez liście w dawce 1-3 litry na hektar (zależnie od zasobności gleby w bor) w 300 litrach wody.
 • Rzepak - INSOL B podnosi plon rzepaku zwiększając ilość‡ ziarn w łuszczynie. Należy go stosować‡ gdy rośliny mają wysokość‡ ok. 20-40 cm, w dawce 1-3 l/ha (zależnie od zasobności gleby w bor) w 300 litrach wody.
 • Ziemniak: 1-2 litry INSOLu B na 1 ha w ok. 300 litrach wody przed zwarciem rzędów.
 • przed kwitnieniem ziemniaków,
 • Rośliny motylkowe: 1-2 litry INSOLu B na 1 ha w 300 litrach wody - przed kwitnieniem.
 • Kukurydza: 1-2 litry INSOLu B na 1 ha w ok. 300 litrach wody - po wytworzeniu 7-8 liści.
 • Warzywa: 1-2 litry INSOLu B na 1 ha w ok. 300 litrach wody w okresie intensywnego wzrostu i przed kwitnieniem.
 • Jabłoń i gruszę - opryskiwać‡ w fazach:
  • zielonego pąka,
  • opadania płatków,
  • wzrostu zawiązków owoców,
  • po zbiorach przed opadnięciem liści (tylko na glebach bardzo ubogich w bor).

Każdorazowo stosować‡ 1-2 litry INSOLu B na 1 ha w 500 litrach wody.

 • Pozostałe drzewa i krzewy owocowe: 1-2 l/ha przed lub po kwitnieniu.
 • Nawóz INSOL B może być‡ stosowany dolistnie łącznie z koncentratami INSOL (np. INSOL 4, INSOL 5, INSOL P, INSOL PK), z roztworem mocznika, siarczanu magnezu. INSOL B można również stosować‡ łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) - np. 1 litr INSOLu B na 100 litrów RSM.

Właściwości

 • Gęstość‡: 1,32 kg/dm3
 • Skład nawozu w % (m/m):
  • Bor (B) 10,000

Dostępne opakowania: 1L 5L 20L 30L  

INSOL 36 TYTAN
zamknij więcej
INSOL 36 TYTAN

Koncentrat nawozowy do dokarmiania zbóż i traw

(Roztwór nawozu azotowego z mikroelementami)

 

INSOL 36 Tytan jest dolistnym nawozem azotowym z mikroelementami. Obecność‡ tytanu i odpowiednio dobrane mikroelementy mają korzystny wpływ na wzrost i plonowanie roślin.

Charakterystyka nawozu

INSOL 36 Tytan jest nawozem przeznaczonym do dokarmiania dolistnego zbóż i traw. Jest przewidziany do stosowania w dokarmianiu dolistnym samodzielnie lub łącznie z roztworem mocznika.

Zasady stosowania

 • Zalecany do stosowania dolistnego. Każdorazowo w dawkach 2,5-3 l/ha w rozcieńczeniu wodą do 300 litrów.
 • Oprysk zbóż najkorzystniej jest wykonać‡ trzy razy wiosną:
  • w fazie krzewienia,
  • w fazie wykształconego pierwszego kolanka,
  • na początku kłoszenia.
 • W przypadku dokarmiania wiosną łącznie z roztworem mocznika zaleca się stosowanie:
  • 20%-owego roztworu mocznika, w fazie krzewienia,
  • 12%-owego roztworu mocznika, w fazie pierwszego kolanka,
  • 6%-owego roztworu mocznika w fazie początków kłoszenia.
 • Oprysk traw najkorzystniej jest wykonać‡ wiosną po ruszeniu wegetacji i po każdym pokosie po rozpoczęciu odnawiania roślin.
 • W uprawie zbóż najlepsze efekty uzyskuje się przy zaprawianiu nasion INSOLem J Tytan w dawce 50-100 ml nawozu w 800 ml wody na 100 kg ziarna a następnie nawożeniu dolistnym INSOLem 36 Tytan.

Według doświadczeń Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa zwyżki plonów zbóż po donasiennym stosowaniu INSOLu J Tytan i dolistnym INSOLu 36 Tytan dochodzą do 32%.

Właściwości

 • Gęstość‡: 1,3 kg/dm3
 • Skład nawozu w % (m/m):
  • Azot (N) 27,500
   w tym:
   • N amidowy 13,800
   • N amonowy 6,900
   • N azotanowy 6,900
  • Ĺťelazo (Fe) 0,020
  • Mangan (Mn) 0,010
  • Cynk (Zn) 0,004
  • Ponadto nawóz zawiera tytan

Pojemność‡: 1L 5L 20L 30L

INSOL PK
zamknij więcej
INSOL PK

Płynny nawóz fosforowo-potasowy

 INSOL PK jest skoncentrowanym klarownym nawozem zawierającym fosfor i potas, w formachnajlepiej przyswajalnych przez rośliny.    Charakterystyka nawozu

INSOL PK jest nawozem do dolistnego dokarmiania upraw polowych, warzyw i sadów. Dolistne stosowanie INSOLu PK pozwala na szybkie usunięcie niedoboru fosforu i potasu w uprawach rolniczych, a także umożliwia zmniejszenie doglebowych dawek tych składników w granicach od 30 do 50%. Poleca się go stosować‡ łącznie z mocznikiem.

INSOL PK może być‡ również stosowany doglebowo w celu podniesienia zawartości łatwo przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie i podłożach organicznych.

Zasady stosowania

 • Oprysk dolistny wykonywać‡ cieczą roboczą o stężeniu 3% INSOLu PK i 3-6% mocznika (okopowe do 5% INSOLu PK) w dawce 300 litrów cieczy na ha.
  • Zboża:
   • jesienią: w październiku po wytworzeniu 3 liści,
   • wiosną: od fazy krzewienia do kłoszenia.
  • Rzepak:
   • jesienią: w październiku,
   • wiosną: od ruszenia wegetacji do kwitnienia.
  • Buraki - od 6 liści do końca lipca.
  • Ziemniaki - od wytworzenia pędów bocznych do końca lipca.
  • Kukurydza - od 6 liści.
  • Warzywa - w okresie intensywnego wzrostu oraz wiązania owoców.
  • drzewa i krzewy owocowe (zwłaszcza porzeczka, agrest) - po kwitnieniu.
 • Zaleca się wykonanie 2-3 oprysków co 10-14 dni.
 • Najlepsze efekty uzyskuje się przy przemiennym stosowaniu INSOLu PK z koncentratami mikroelementowymi typu INSOL.
 • INSOLu PK nie stosować‡ łącznie z siarczanem magnezowym, saletrą lub chlorkiem wapniowym, lecz na przemian. Można go mieszać‡ z RSM rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
 • 1 litr INSOLu PK zawiera 130 g P2O5 oraz 247 g K2O.

Właściwości

 • Gęstość‡: 1,33 kg/dm3
 • Skład nawozu w % (m/m):
  • Fosfor (P2O5) 10,000
  • Potas (K2O) 19,000

Dostępne opakowania: 5L 20L 30L

powrót