Informacje dla firm handlowych

Dlaczego warto dołączyć do
SIECI ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

zamknij więcej

Niższe ceny zakupu produktów, dzięki:

 • zakupom przed sezonem,
 • zakupom grupowym dla całej sieci,
 • ominięciu pośredników,
 • bezpośredniemu importowi.

Wzrost sprzedaży, dzięki:

 • stabilnym dostawom,
 • rozszerzania asortymentu sprzedaży,
 • pozyskiwaniu nowych klientów.

Ograniczenie ryzyka i inwestowanych pieniędzy, dzięki:

 • sprzedaży na zasadach „komisu”,
 • sprzedaży z długim terminem zapłaty,
 • wymianie towarów pomiędzy uczestnikami sieci.

Wprowadzanie nowych form sprzedaży:

 • sprzedaż internetowa,
 • sprzedaż telefoniczna (centralne centrum telefoniczne),
 • przedstawiciele handlowi,
 • dostawa towarów bezpośrednio do rolnika dzięki wspólnej sieci logistycznej,
 • wprowadzanie produktów pod własną marką.

Wsparcie marketingowe poprzez:

 • promowanie wspólnego logo,
 • oznakowanie wszystkich punktów,
 • kampanie reklamowe: w telewizji, prasie i na bilbordach,
 • gadżety reklamowe, konkursy dla rolników, programy lojalnościowe,
 • udział w targach.

Wsparcie szkoleniowe i doradcze, poprzez:

 • organizowanie szkoleń dla sprzedawców,
 • wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci,
 • wprowadzanie jednolitych standardów organizacji punktów sprzedaży,
 • spotkania szkoleniowo-promocyjne z rolnikami,
 • wizyty doradców sieci bezpośrednio u rolników.


Wsparcie finansowe, dzięki:

 • wprowadzeniu wspólnego systemu kredytowego,
 • wprowadzeniu wspólnego systemu factoringowego,
 • wprowadzeniu wspólnego systemu leasingowego,
 • wprowadzeniu wspólnego systemu ubezpieczeniowego

Podstawowe zasady funkcjonowania i przystąpienia do
SIECI ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

zamknij więcej

Organizatorem sieci jest firma ROLPOL Ołdakowscy Sp.j., 18-210 Szepietowo, ul. Towarowa 1.
Do obowiązków organizatora sieci należy:

Pozyskiwanie nowych uczestników sieci.

Organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem sieci, poprzez:

 • przekazanie i wdrożenie uczestnikom sieci standardów obsługi klienta,
 • udostępnienie systemu składania zamówień, raportowania sprzedaży i rozliczeń finansowych,
 • oznakowanie punktów sprzedaży i pojazdów,
 • wsparcie techniczne.

Zaopatrywanie sieci w towary, poprzez:

 • prowadzenie negocjacji z dostawcami sieci,
 • zakup towarów dla sieci,
 • dostarczanie towarów do uczestników sieci na podstawie ich zamówień,
 • wymianę towarów pomiędzy uczestnikami sieci.pu najlepszego produktu.

Wprowadzanie nowych produktów do sieci.

Wsparcie sprzedaży, poprzez:

 • prowadzenie działań marketingowych,
 • prowadzenie działań szkoleniowych dla sprzedawców i klientów,
 • utrzymywanie sieci przedstawicieli handlowych,
 • utrzymanie stron internetowych i centrum telefonicznego.

Udostępnianie systemów wsparcia finansowego.


Uczestnikami sieci mogą być firmy zajmujące się zaopatrzeniem rolnictwa, w dobrej kondycji finansowej, które spełniają lub
spełnią po przystąpieniu minimalne warunki uczestnictwa w sieci w zależności od wybranego pakietu:

Punkt Partnerski SIEĆ ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

Zaopatruje się u organizatora sieci, a łączne obroty roczne przekraczają 750 tys. zł.

Punkt Sprzedaży SIEĆ ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

Zaopatruje się u organizatora sieci na podstawie umowy składu, a łączne obroty roczne przekraczają 750 tys. zł.

Dysponuje bazą magazynową umożliwiającą przechowywanie towarów bez utraty ich jakości.

Dysponuje sprzętem do mechanicznego załadunku i rozładunku towarów.

Posiada możliwość rozwożenia towarów bezpośrednio do klienta.

Posiada budynek umożliwiający stworzenie Punktu Obsługi Klienta.

Ma możliwość podłączenia do sieci internetowej.


Certyfikowany Sprzedawca SIEĆ ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

Zaopatruje się u organizatora sieci na podstawie umowy składu.

Dysponuje bazą magazynową umożliwiającą przechowywanie towarów bez utraty ich jakości.

Dysponuje sprzętem do mechanicznego załadunku i rozładunku towarów.

Posiada możliwość rozwożenia towarów bezpośrednio do klienta.

Posiada budynek umożliwiający stworzenie Punktu Obsługi Klienta.

Ma możliwość podłączenia do sieci internetowej.

Organizator sieci dodatkowo przyznaje wybranym uczestnikom sieci status Punktu Dystrybucyjnego, których zadaniem jest
pełnienie funkcji regionalnych centrów dystrybucji sieci.

Zasady wparcia uczestników
SIECI ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

zamknij więcej
pakiet pełny
pakiet standardowy
pakiet podstawowy
 • Oznakowanie punktów
 • Oznakowanie działu sprzedaży
 • Reklama outdoor
 • Reklama w prasie i telewizji
 • Promocja na stronie WWW
 • Ubiory dla pracowników
 • Gadżety
 • Sprzedaż poprzez sklep internetowy
 • Wsparcie sprzedaży poprzez sieć przedstawicieli handlowych
 • Udostępnienie systemu kredytowego i factoringowego
 • Szkolenia dla klientów i pracowników
 • Współfinansowanie zakupu środków trwałych (wózki widłowe, samochody transportowe)
 • Udostępnienie zbiorników na RSM
 • Pierwszeństwo w dostawach towaru