Nadszedł długo oczekiwany moment dla kół gospodyń wiejskich. Trzeciego kwietnia rozpoczyna się proces składania wniosków o wsparcie finansowe na prowadzenie działalności statutowej. Łączna wartość środków na ten cel wynosi 120 mln zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, gdy kwota ta wynosiła 70 mln zł.

Koła gospodyń wiejskich zainteresowane uzyskaniem dofinansowania powinny zgłosić się do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przyjmują wnioski. Wsparcie finansowe mogą otrzymać wyłącznie te organizacje, które znajdują się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Wysokość wsparcia zależy od liczby członków organizacji. Przewidziano trzy przedziały:

  • 8 tys. zł dla kół o liczbie członków nieprzekraczającej 30 osób,
  • 9 tys. zł dla kół liczących od 31 do 75 członków,
  • 10 tys. zł dla największych kół, zrzeszających więcej osób.

Warto zwrócić uwagę na znaczącą zmianę wprowadzoną w przepisach. Od 2023 r. koła gospodyń wiejskich, które nie posiadają nadanego numeru identyfikacyjnego, muszą go uzyskać, zanim będą mogły ubiegać się o pomoc finansową. Aby tego dokonać, należy złożyć stosowny wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy organizacji, które wcześniej już otrzymały dofinansowanie — numer identyfikacyjny przyznano im automatycznie.

Ważne jest również, aby upewnić się, że koło gospodyń wiejskich wpisało właściwy i aktualny numer konta bankowego w ewidencji producentów, gdyż na ten właśnie zostaną przelane przyznane środki.

Należy pamiętać, że pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie nie uległy zmianie. W związku z możliwością wyczerpania się puli środków, nie warto zwlekać z przekazaniem dokumentów do placówek Agencji. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września, tak jak w poprzednich latach.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie zostaną opublikowane tutaj. Więcej informacji można znaleźć w źródle informacji: ARiMR.

źródło i tekst: https://ksow.pl