Sukcesywnie realizujemy poszczególne etapy projektu pilotażowego Paszportyzacja polskiej żywności. Jednym z nich jest zbadanie nawyków zakupowych konsumentów, postrzegania certyfikacji oraz oczekiwań co do zakresu informacji oraz ich prezentacji o produktach w przyszłym „paszporcie”. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.

W ramach realizacji pilotażu projektu Paszportyzacja polskiej żywności prowadzone są prace zmierzające do budowy ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin.

Ma to umożliwić prześledzenie łańcucha produkcyjnego i zweryfikować autentyczność polskich produktów rolno-żywnościowych. Wygenerowany z systemu dokument, nazwany „paszportem”, będzie informował zainteresowanych o tym kto, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wyprodukował żywność oferowaną w sklepach.

Dzięki temu konsumenci uzyskają dostęp do wiarygodnych, rzetelnych i niepodrabialnych informacji o produktach żywnościowych, co w znacznym stopniu ułatwi podejmowanie decyzji zakupowych.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest dostępna pod linkiem:
https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5180,Kolejny-etap-projektu-Paszportyzacja-polskiej-zywnosci-ankieta-dla-konsumentow.html

Ankieta jest anonimowa a czas jej wypełnienia to około 10 minut. Odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów badawczych. Dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie.

Paszportyzacja polskiej żywności to projekt wchodzący w skład portfela projektów strategicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace nad projektem zostały zainicjowane przez organizacje i związki branżowe reprezentujące rynek wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka.

Realizacja pilotażu została powierzona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów wydanej w oparciu o art. 10c Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. W efekcie 16 grudnia 2021 r. pomiędzy KOWR a NASK-PIB została zawarta umowa, której przedmiotem jest uregulowanie zasad realizacji i finansowania projektowego pilotażowego.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych tutaj: https://www.gov.pl/web/kowr/paszportyzacja-polskiej-zywnosci

źródło i tekst: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa