Aby zminimalizować ryzyko związanego z pracą rolniczą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) organizuje coroczne kampanie i konkursy dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Dzięki temu w ciągu ostatnich 30 lat liczba wypadków w rolnictwie spadła o 80%. Pomimo tego, jak podkreślał szef resortu rolnictwa, Henryk Kowalczyk na dzisiejszej konferencji — liczba wypadków nadal jest zbyt wysoka i należy dążyć do osiągnięcia Wizji Zero: zera wypadków i chorób zawodowych.

Ogłoszenie projektu – konferencja

Właśnie w tym celu ruszył nowy projekt prewencyjny KRUS o nazwie Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. Jego celem jest wzmocnienie przekazu prewencyjnego wśród rolników i mieszkańców wsi oraz zwiększenie zainteresowania problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi.

KRUS chce osiągnąć to poprzez zintegrowanie dotychczasowych form oddziaływania prewencyjnego, takich jak: kampanie, szkolenia, konkursy, stoiska informacyjno-prewencyjne, publikacje, działania na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników. Wszystkie powyższe działania będą prowadzone pod jednym hasłem i logotypem.

Urząd planuje również zgromadzić instytucje i firmy działające na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie wokół projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. Dzięki temu projekt będzie mógł osiągnąć jeszcze większy sukces w poprawie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś to ważny krok w kierunku poprawy. Poprzez zintegrowanie dotychczasowych form oddziaływania prewencyjnego, mamy szansę na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników w ograniczaniu liczby wypadków w rolnictwie.

źródło i tekst: www.ksow.pl