Trwa kolejna edycja Konkursu „Sołtys roku”, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Gazeta Sołecka”. Konkurs ma na celu docenienie i uhonorowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy przez co najmniej jedną kadencję wytrwale pracowali na rzecz swoich lokalnych społeczności. Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 maja 2023 roku.

W tegorocznej edycji konkursu zostanie wyłonionych od 7 do 11 laureatów z całej Polski. Wszyscy zwycięzcy otrzymają prestiżowy tytuł „Sołtys Roku”. Nagrodami dla laureatów będą: statuetka „Sołtys Roku”, okolicznościowy puchar, całoroczna prenumerata „Gazety Sołeckiej”, a także artykuł promujący osobę laureata oraz jego miejscowość, zarówno w „Gazecie Sołeckiej”, jak i na oficjalnej stronie internetowej www.gazetasolecka.pl. Ponadto, zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów.

Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który pełnił swoją funkcję przez co najmniej jedną pełną kadencję i nadal ją pełni. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Kapituła Konkursu wyłoni również sołtysa najdłużej pełniącego swoją funkcję.

Kandydatów do udziału w Konkursie mogą zgłaszać różne podmioty, takie jak rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne, organizacje pozarządowe (np. OSP, KGW), stowarzyszenia sołtysów, a także władze samorządowe. Jeśli zgłoszenia dokonuje jedna osoba lub organ władzy samorządowej, np. wójt lub starosta, do dokumentów powinny zostać dołączone rekomendacje właściwej rady sołeckiej oraz działających na terenie sołectwa (bądź gminy) instytucji lub organizacji.

Pełny regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej „Gazety Sołeckiej” pod adresem gazeta sołecka. W razie pytań, pracownicy gazety udzielają informacji pod numerem telefonu 797 901 125 lub drogą e-mailową: solecka@gazetasolecka.pl.

źródło i tekst: ksow.pl