Kolejne w tym roku ogólnopolskie webinarium „Dotacje dla rolnictwa” dobiegło końca. W trakcie spotkania eksperci ARiMR oraz instytucji wspierających rolnictwo przybliżyli dostępne programy pomocowe.

8 września w Centrali ARiMR odbyło się webinarium z cyklu „Dotacje dla rolnictwa”.  To już trzecie tego typu przedsięwzięcie w tym roku. Cieszę się, że podtrzymujemy tradycję naszych spotkań. Szczególnym powodem do zadowolenia jest stałe zainteresowanie udziałem w nich: rolników, przedsiębiorców, doradców rolnych oraz mieszkańców wsi– zaznaczyła zastępca prezesa ARiMR Renata Mantur, która powitała uczestników.

Po raz drugi w webinarium uczestniczył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. – Wiedza na temat dopłat i warunków ich uzyskiwania jest bardzo potrzebna. Szczególnie teraz, kilka dni po zatwierdzeniu Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, powinno nastąpić przyspieszanie w przekazywaniu wiedzy, ponieważ przyszła WPR różni się od obecnie obowiązującej, m.in. w kwestii wymagań dotyczących płatności bezpośrednich – stwierdził szef resortu rolnictwa.

W spotkaniu wzięła udział także Pani poseł Agnieszka Soin, Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw, który jest współorganizatorem całego przedsięwzięcia.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas e-seminarium bieżące działania pomocowe omówili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupy AZOTY.

Webinar był transmitowany na żywo z centrali ARiMR, wzięło w nim udział ok 1,5 tys. osób. Za pośrednictwem specjalnej skrzynki e-mailowej można było zadawać pytania dotyczące poruszanych przez prelegentów tematów. Odpowiedzi ekspertów – Otwórz

W webinarium udział wzięli:

Henryk Kowalczyk – Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poseł Agnieszka Soin – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Renata Mantur – Zastępca Prezesa

Agnieszka Folleher
Naczelnik Wydziału Płatności Powierzchniowych w Departamencie Płatności Bezpośrednich

Temat: Uiszczanie składek z tytułu ubezpieczenia upraw z płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikowi

Maciej Ruba – Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych,

Grzegorz Giedrojć – Naczelnik Wydziału Procedur i Odwołań Przetwórstwa w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych

Temat: Pomoc w ramach KPO udzielana przez Agencję

Stanisław Sas – Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych

Temat: Wykorzystanie systemu monitorowania obszaru (AMS) do weryfikacji zobowiązań rolników od 2023 roku

Andrzej Sukiennik – Główny Specjalista w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt

Temat: Zmiany w zasadach identyfikacji i rejestracji zwierząt

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

Marek Surmacz – Zastępca Prezesa

Temat: Wsparcie dla rolnika a bezpieczeństwo żywnościowe Polski – działania KRUS (korzystne dla rolników zmiany w ustawie; świadczenia dodatkowe, m.in. 500plus, 300plus, mama4plus; ułatwiony kontakt z urzędem – eKRUS; działalność prewencyjna – Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne BGR; bezpieczeństwo rodziny w gospodarstwie rolnym – Konkurs filmowy dla młodzieży „Moja Wizja Zero”)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa:

Andrzej Batorski – Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarowania Zasobem

Temat: Obrót nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Aleksandra Czarnecka

Temat: Program Czyste Powietrze

Agnieszka Karwat

Temat: Program Agroenergia

Leszek Tokarczyk

Temat: Program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie oraz Program finansowania usuwania wyrobów z azbestu

Grupa AZOTY:

Tomasz Gajdowicz – Przedstawiciel Terenowy

Temat: Jesienne nawożenie zbóż ozimych – optymalizacja i bilans składników pokarmowych

źródło, zdjęcia: ARiMR