O przetwórców owoców i warzyw oraz suszarnie pasz zwiększyła się grupa odbiorców programu sprzedaży miału węglowego dla producentów rolnych. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zaakceptował wznowienie programu sprzedaży miału węglowego przez Polską Grupę Górniczą S.A.

Dla kogo druga transza

Druga transza programu przeznaczona jest dla:

– producentów rolnych, którzy nie zgłosili się do programu w ramach pierwszej transzy,

– przetwórców sektora rolno-spożywczego prowadzących działalność w następujących grupach PKD:

  • w zakresie suszarni pasz:

– 01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach;

– 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;

  • w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw:

– 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw;

– 10.39.Z Pozostałe przetwarzania i konserwowanie owoców i warzyw.

Dodatkowy wymóg

Wprowadzony zostaje wymóg, aby posiadać w rejestrze REGON wymienionych kodów jako „Działalność przeważająca wg PKD”.

Taki wpis posiadały na dzień 30.09.2022 roku 3172 podmioty.

Sprzedaż

Polska Grupa Górnicza S.A. uruchomiła program sprzedaży. Wnioski można składać przez stronę internetową https://bit.ly/3FVwerw.

źródło i tekst: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwiju Wsi