Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zapraszają 5 października 2023 r. na konferencję w formie stacjonarnej i online DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2023 pod hasłem: Innowacyjne kierunki rozwoju gospodarstw rolnych wspierane przez doradztwo rolnicze.

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli nauki, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Konferencja obejmuje obrady plenarne, a w nich:

  1. Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych w ramach PS WPR,
  2. Pierwszy rok ,,nowych” płatności bezpośrednich,
  3. Wyzwania i przyszłość doradztwa rolniczego,
  4. Debata: Możliwości i kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce

oraz panele dyskusyjne:

  1. Innowacje w produkcji roślinnej,
  2. OZE a produkcja zwierzęca.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 w Hotelu Moderno, ul. Kolejowa 29 w Poznaniu.

Transmisja konferencji na żywo na stronie dpr.cdr.gov.pl

Rejestracja uczestników na stronie dpr.cdr.gov.pl do dnia 01.10.2023 r.

Zakwalifikowany uczestnik otrzyma mailem potwierdzenie od Organizatora konferencji.

Osoby do kontaktu:

– w sprawach organizacyjnych:
Agnieszka Nowicka-Czerny, tel. 61 823 20 81 w. 118, e-mail: a.nowicka@cdr.gov.pl,
Beata Trela, tel. 61 823 20 81 w. 114, e-mail: b.trela@cdr.gov.pl

– w sprawach merytorycznych:
Iwona Kajdan-Zysnarska, tel. 61 823 20 81 w. 117, e-mail: i.zysnarska@cdr.gov.pl,
Oskar Wysocki, tel. 6 1823 20 81 w. 108, e-mail: o.wysocki@cdr.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Do pobrania:

Program konferencji

 

źródło i tekst: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie