Od 1 lipca br. świadectwa fitosanitarne towarzyszące polskim produktom rolnym eksportowanym do państw trzecich, będą mogły być wydawane także w wersji elektronicznej.

Rozwiązanie to, upraszczające i ułatwiające procedury certyfikacji eksportowej, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników i eksporterów – coraz więcej państw trzecich dopuszcza bowiem obecnie taką formę certyfikacji.

Oczywiście świadectwa fitosanitarne będą mogły być nadal wydawane w tradycyjnej, papierowej formie.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wydająca świadectwa fitosanitarne, jest w pełni przygotowana do wprowadzanych rozwiązań.

Stałe stawki dopłat do materiału siewnego

Dzięki nowym przepisom jeszcze w tym roku zostanie wydane rozporządzenia Rady Ministrów, które ustanowi stałe stawki dopłat dla poszczególnych grup roślin, tj.: roślin zbożowych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych – zarówno dla materiału siewnego wytworzonego w sposób konwencjonalny jak również dla materiału wytworzonego w reżimie ekologicznym. Stała stawka dopłaty ułatwi wnioskodawcom kontrolowanie poziomu wykorzystania przysługującego im limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Ułatwienia dla rolników

Jedna i druga zmiana wynika z Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1370).

Na jej mocy wprowadzone zostały istotne zmiany przepisów: ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185) w realizacji dopłat do materiału siewnego udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi