Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu to prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie dla towarowych gospodarstw rolnych, które wpisało się już na stałe do rolniczego kalendarza.

Spotkania online, których doświadczyliśmy, choć potrzebne i uczące, nie zastąpią jednak bezpośrednich rozmów. Dlatego tym razem – 16 listopada 2022 roku w BCTW w Bydgoszczy – będziemy rozmawiać w formule hybrydowej o tym, jak ma wyglądać nasze rolnictwo za kilka lat, jak dalece się zmieni. Będziemy omawiać przyszłość naszego rolnictwa, która wiąże się z biologizacją, mechanizacją produkcji rolnej oraz współpracą między rolnikami. W trakcie paneli dyskusyjnych przedstawimy m.in. założenia krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 oraz aktualne trendy i preferencje konsumentów.

źródło: kongresagrobiznesu.pl