W dniu 29 września zakończyła się gala finałowa XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Marek Chibowski. Konkurs przebiegał pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Właścicielami najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju w 2022 r. zostali Państwo Grażyna i Paweł Leńscy z województwa wielkopolskiego. Rolnicy zajmują się hodowlą kaczek, na 70 ha gruntów uprawiają kukurydzę, pszenżyto, pszenicę i użytki zielone. Laureaci otrzymali główną nagrodę w konkursie – ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS. Drugie miejsce zdobyło gospodarstwo Państwa Justyny i Marka Patalonów z województwa warmińsko-mazurskiego. Miejsce trzecie, ex aequo, przyznano gospodarstwom Państwa: Renaty, Wiesława oraz Szymona Kowalczyków z województwa opolskiego oraz Państwa Eweliny i Mariusza Kusiów z województwa lubelskiego.

Nagroda ufundowana przez KOWR (zestaw elektronarzędzi) w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przyznana została Państwu Ewelinie i Mariuszowi Kuś z Osin w powiecie łukowskim. W 2010 roku przejęli od rodziców rolnika 10 hektarowe gospodarstwo wraz z 10 krowami. Od tego czasu zwiększyli jego areał do prawie 30 ha, a pogłowie bydła do prawie 80 sztuk. Zajmują się produkcją mleka, które sprzedają do mleczarni w Garwolinie. Krowy utrzymywane są w oborze stanowiskowej, na ściółce. Uprawiają pszenżyto, owies, kukurydze i użytki zielone na potrzeby paszowe W pracy w gospodarstwie pomagają rodzice rolnika i ich dzieci. Z uwagi na profil produkcji – hodowlę bydła mlecznego, pracy u Państwa Kusiów nie brakuje przez cały rok. Pan Mariusz wraz z synem Michałem wykorzystują swoje racjonalizatorskie talenty wykonując usprawnienia maszyn i urządzeń, które stosują, a także różne urządzenia pomocne w pracy ograniczające ilość wykonywanych prac ręcznych, obciążających układ ruchu.

Przypomnijmy, że celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw o różnych profilach produkcji co doskonale widać było w trakcie Gali. Laureaci podkreślali, że udział w konkursie to zarówno zaszczyt jak i zaproszenie do wytężonej pracy na rzecz ciągłego podnoszenia bezpieczeństwa w miejscu w którym żyją i pracują na co dzień Oni i ich rodziny.

źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa