Badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S nazywane są małym spisem rolnym. Dlaczego? Celem badania Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

Z kolei Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego ukierunkowane jest na uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej. Łącznie badanych jest 145 tys. gospodarstw rolnych.

Coraz częściej w statystyce rolnictwa wykorzystywane są dane administracyjne. Jednak nadal głównym źródłem danych charakteryzujących całe gospodarstwa rolne są informacje uzyskane bezpośrednio od rolników.

Obecnie w badaniach przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Ankieterzy będą kontaktować się z rolnikami do 14 sierpnia br.

Przypomnijmy, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych, otrzymali list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się pod adresem: https://stat.gov.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-badaniu-gus-i-zmieniaj-polskie-rolnictwo,491,1.htmllink zewnętrzny oraz na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: badania-ankietowe.stat.gov.pllink zewnętrzny

 

źródło i tekst: www.cdr.gov.pl