Informacje dla frim handlowych

Dlaczego warto dołączyć do
sieci zaopatrzenia rolnictwa?

Niższe ceny zakupu produktów, dzięki:

zakupom przed sezonem,

zakupom grupowym dla całej sieci,

ominięciu pośredników,

bezpośredniemu importowi.

Wzrost sprzedaży, dzięki:

stabilnym dostawom,

rozszerzania asortymentu sprzedaży,

pozyskiwaniu nowych klientów.

Ograniczenie ryzyka i inwestowanych pieniędzy, dzięki:

sprzedaży na zasadach „komisu”,

sprzedaży z długim terminem zapłaty,

wymianie towarów pomiędzy uczestnikami sieci.

Wprowadzanie nowych form sprzedaży:

sprzedaż internetowa,

sprzedaż telefoniczna (centralne centrum telefoniczne),

dostawa towarów bezpośrednio do rolnika dzięki wspólnej sieci logistycznej,

wprowadzanie produktów pod własną marką.

Wsparcie marketingowe poprzez:

promowanie wspólnego logo,

oznakowanie wszystkich punktów,

kampanie reklamowe: w telewizji, prasie i na bilbordach,

gadżety reklamowe, konkursy dla rolników, programy lojalnościowe,

udział w targach.

Wsparcie szkoleniowe i doradcze, poprzez:

organizowanie szkoleń dla sprzedawców,

wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci,

wprowadzanie jednolitych standardów organizacji punktów sprzedaży,

spotkania szkoleniowo-promocyjne z rolnikami,

wizyty doradców sieci bezpośrednio u rolników.

Wsparcie finansowe, dzięki:

wprowadzeniu wspólnego systemu kredytowego,

wprowadzeniu wspólnego systemu factoringowego,

wprowadzeniu wspólnego systemu leasingowego,

wprowadzeniu wspólnego systemu ubezpieczeniowego

Podstawowe zasady funkcjonowania i przystąpienia do

Sieci zaopatrzenia rolnictwa AGROEXPERT

Zasady wparcia uczestników
sieci zaopatrzenia rolnictwa?

pakiet Podstawowy

Oznakowanie punktów
Oznakowanie działu sprzedaży
Reklama outdoor
Reklama w prasie i telewizji
Promocja na stronie WWW

pakiet Standardowy

Zawartość pakietu podstawowego
Ubiory dla pracowników
Gadżety
Sprzedaż poprzez sklep internetowy
Wsparcie sprzedaży poprzez sieć
przedstawicieli handlowych
Udostępnienie systemu kredytowego i factoringowego

pakiet Pełny

Zawartość pakietu standardowego
Szkolenia dla klientów i pracowników
Współfinansowanie zakupu środków trwałych (wózki widłowe, samochody transportowe)
Udostępnienie zbiorników na RSM
Pierwszeństwo w dostawach towaru