Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza konkurs filmowy skierowany do uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych. Zapraszamy więc młodych twórców do nakręcenia krótkiego filmu na jeden z trzech tematów związanych z rolnictwem i jego przyszłością. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody — elektroniczne zegarki i trzydniowy wyjazd edukacyjny.

Oceniana będzie zawartość merytoryczna filmu, sposób zaprezentowania treści, jakość i profesjonalizm jego wykonania, pomysłowość oraz walory edukacyjne.

Kategorie w ramach których można zgłaszać swój film, to:

I kategoria

Dobre praktyki rolnicze, które pozytywnie wpływają na:

  • ograniczenie zanieczyszczeń wód pochodzących ze źródeł rolniczych,
  • oszczędzanie wody w gospodarstwie rolnym,
  • wykorzystanie wód opadowych w gospodarstwie rolnym,
  • retencjonowanie wody w glebie i w krajobrazie rolniczym

II kategoria

Rolnictwo przyszłości — Jak zmieni się rolnictwo pod wpływem zmian klimatu?

III kategoria

Konsument przyszłości — jak globalne ocieplenie wpłynie na naszą świadomość konsumencką i jak zmieni nasze nawyki żywieniowe?


Aby wziąć udział w konkursie, należy do 28 kwietnia do godziny 14.00 przesłać lub dostarczyć na adres pocztowy Organizatora — Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa (liczy się data wpływu do Organizatora):

  • film na CD/DVD/PENDRIVE
  • wypełniony przez uczniów formularz zgłoszeniowy stanowiący, zawierający dane osób zgłaszających film do konkursu i recenzję filmu dokonaną przez nauczyciela przedmiotów rolniczych.
  • zgodę na opublikowanie filmu na stronie projektu oraz innej przestrzeni internetowej (strony szkół, portale społecznościowe itp.)  wraz z danymi uczestników konkursu,
  • w przypadku osób nieletnich niezbędne jest złożenie dodatkowych zgód dotyczących udziału w konkursie przez opiekunów prawnych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę organizatora — tutaj.

Konkurs jest częścią projektu „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”, którego opis znajduje się na naszej stronie — tutaj

źródło i tekst: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich