Celem operacji jest zapoznanie  uczestników konferencji z wprowadzonymi zmianami oraz przedstawienie nowo powstałych możliwości dla małego przetwórstwa jakim jest prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Uczestnicy konferencji zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi możliwych kanałów dystrybucji produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie. Dzięki temu zostanie podniesiona świadomość uczestników konferencji na tematy związane ze sposobami wprowadzania własnych produktów na rynek.

Działanie skierowane jest do rolników planujących lub prowadzących działalność RHD, przedstawicieli świata nauki, przedstawicieli instytucji świadczących usługi doradcze oraz osób zainteresowanych tematem.

Program konferencji obejmuje wykłady:

„Nadzór inspekcji weterynaryjny nad podmiotami  prowadzącymi rolniczy handel detaliczny produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej”

„Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad podmiotami prowadzącymi rolniczy handel detaliczny produktów pochodzenia roślinnego”

„Wymagania w zakresie jakości handlowej żywności wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego”

„Zmiany podatkowe w rolniczym handlu detalicznym”

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 17 kwietnia 2023 r. do godziny 12.00 do Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w PODR Szepietowo ( pokój nr. 23 )  bądź  przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na    e-mail: bpulawska@odr-szepietowo.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu: Beata Puławska tel. 86 275 89 38, e-mail: bpulawska@odr-szepietowo.pl

do pobrania:

program

formularz zgłoszeniowy

regulamin uczestnictwa

źródło i tekst: PODR w Szepietowie