Trwa zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”. Tegoroczne hasło to „Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”.

Strategia „Wizja Zero”

Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej strategii „Wizja Zero”. Jej głównym celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych na wsi, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

Popularyzacja założeń strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona zainteresowanych.

Temat i zadanie tegorocznego konkursu

W tym roku KRUS zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym, w odniesieniu do 7 Złotych Zasad Strategii „Wizja Zero”.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat krótkiego filmu promującego bezpieczne zachowania w rolnictwie, ze szczególnym podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu zasad ochrony życia i zdrowia na wsi.

Patroni i współorganizatorzy wydarzenia

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod patronatem honorowym wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacja PGE. Patronat medialny nad konkursem sprawuje TVP Info.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej KRUS.

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody!

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi