Wszystkich dyrektorów szkół podstawowych zapraszamy do współorganizacji IV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły.

Konkurs rozpocznie się 11 września 2023 r., a jego wyniki zostaną opublikowane do 24 listopada 2023 r. Laureatom konkursu zostaną przekazane atrakcyjne nagrody: aparat fotograficzny, czytnik książek oraz głośnik bezprzewodowy.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na papierze o dowolnej gramaturze, w formacie A 3, w dowolnej technice  (np. rysunek, malarstwo, grafika), na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Szczegóły uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej oraz II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Etapy konkursu

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły. Etap szkolny będzie zakończony dostarczeniem do dnia 6 października 2023 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego znajduje się szkoła sześciu najlepszych prac, tj. trzy prace z grupy wiekowej I oraz trzy prace z grupy wiekowej II.

Indywidualne prace dzieci nadsyłane bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będą rozpatrywane.

źródło i tekst: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi