Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu pod tytułem „Polska wieś jakiej nie znasz”. Jego ideą jest przedstawienie polskiej wsi nie tylko jako narodowego spichlerza, ale także miejsca atrakcyjnego do życia i spędzania wolnego czasu. Konkurs skierowany jest do osób, które na terenach wiejskich realizują różnego rodzaju niestandardowe i oryginalne działania, ukazujące w atrakcyjny i innowacyjny sposób możliwości spędzania czasu na wsi. Mogą to być działania edukacyjne, proekologiczne, popularno-naukowe, kulturalne, etnograficzne.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/polska-wies-jakiej-nie-znasz

Jednocześnie informujemy, że termin na nadsyłanie zgłoszeń do konkursu zostaje przedłużony do 30 września 2023 roku.

źródło i teks: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa