Korzystne oprocentowanie i pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w spłacie to istotne zalety kredytów preferencyjnych, udzielanych przez banki współpracujące z ARiMR. Warto przypomnieć, które banki mają podpisane z Agencją umowy o współpracy i z jakich linii kredytowych można skorzystać.

Bieżący katalog kredytów preferencyjnych, o które można ubiegać się we współpracujących z Agencją bankach, obejmuje kilka linii. Zainteresowani pozyskaniem środków na przedsięwzięcia w rolnictwie i rybactwie śródlądowym mogą skorzystać z linii kredytowej RR. Planujący inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków czy też na zakup akcji lub udziałów mają do dyspozycji linię kredytową PR. Dla rolników, którzy chcą nabyć użytki rolne, przewidziano pieniądze w ramach linii kredytowej Z. Z kolei linia kredytowa KPS jest przeznaczona do tych, którzy chcąc uruchomić produkcję świń wygaszoną w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Bez wsparcia nie pozostawiono także poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Dla tych gospodarzy dostępne są kredyty na wznowienie produkcji rolnej.

Rola ARiMR w przypadku wymienionych rodzajów kredytów preferencyjnych polega na spłacaniu za rolnika części należnego bankom oprocentowania.

W ofercie banków współpracujących z ARiMR jest jeszcze jedna linia kredytowa, działająca na nieco innych zasadach niż opisane powyżej i skierowana do jednej konkretnej grupy rolników. Chodzi o linię kredytową MRcsk, z której mogą skorzystać młodzi rolnicy, a pomoc Agencji polega na spłacie za rolnika części kapitału kredytu. Zainteresowanie tą linią jest bardzo duże. Niedawno, 25 lipca, został zwiększony limit środków na dopłaty do tych kredytów i po zmianie wynosi on 9 mln zł.

Proces udzielania kredytów preferencyjnych zarówno z dopłatą ARiMR do oprocentowani jak i do kapitału kredytu, prowadzą banki współpracujące z Agencją.

Zainteresowanych kredytami preferencyjnymi, poza linią KPS, zapraszamy do kontaktu z następującymi bankami: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Brodnicy.  Natomiast rolnicy, którzy planują wzięcie kredytu na wznowienie produkcji świń wygaszonej w związku z afrykańskim pomorem świń (linia kredytowa KPS), mogą zgłosić się do: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także zrzeszonych i współpracujących z nimi Banków Spółdzielczych i Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Więcej informacji w zakładce „Pomoc krajowa

foto: shutterstock.com

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa