24 maja 2023 r. w miejscowości Chamsk w gm. Żuromin (woj. mazowieckie), odbyły się pierwsze z ośmiu zaplanowanych warsztatów dotyczących zagospodarowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy świńskiej i bydlęcej) poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła w mikrobiogazowni rolniczej.

Uczestnikami warsztatów byli przede wszystkim rolnicy, którzy w trakcie szkolenia uzyskali informacje na temat: rodzajów mikrobiogazowni rolniczych, schematu ich działania, a także doboru instalacji do ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym, aspektów prawnych i procedur administracyjnych niezbędnych do uruchomienia mikrobiogazowni, warunków uzyskania wsparcia w ramach systemu FIT, kosztów i okresu zwrotu inwestycji, źródeł finansowania oraz możliwości zagospodarowania pofermentu.
Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy mieli okazję zobaczyć na żywo, jak funkcjonuje pobliska mikrobiogazownia rolnicza. W warsztatach wzięło udział 40 osób.

Zaproszenie na warsztaty mikrobiogazownie rolnicze
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na kolejne bezpłatne warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odchodów zwierzęcych do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w mikrobiogazowniach rolniczych (instalacjach o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW).
Więcej informacji na temat warsztatów w innych województwach oraz formularz zgłoszeń znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/kowr/zaproszenie-na-warsztaty-mikrobiogozownie-rolnicze.  

źródło i tekst: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa