1 grudnia rozpoczął się drugi w tym roku nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej skierowany do hodowców drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczają zwierzęta od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Wsparcie realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Salmonella kojarzona jest najczęściej z drobiem. Ta powszechnie występująca w środowisku bakteria zagraża jednak również innym zwierzętom. Wywoływana przez nią salmonelloza może spowodować wśród zwierząt gospodarskich duże straty. Warto zatem rozważyć ubezpieczenie posiadanych stad od takiego ryzyka. Zachętą może być możliwość uzyskania zwrotu części opłaconej składki.

Taką możliwość daje uruchomione 1 grudnia działanie „Zarządzanie ryzykiem” finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Na taką pomoc przewidziano 108 mln euro.

Wsparcie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną i posiadają prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą hodowlę bądź chów. By móc stać się beneficjentem tej pomocy, należy mieć podpisaną umowę ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, z której wynika, że ubezpieczonych zostało co najmniej:

  • 1000 sztuk drobiu (kurcząt, gęsi i indyków rzeźnych, drobiu nieśnego);
  • 4 sztuki bydła;
  • 14 sztuk świń.

Ponadto umowa ubezpieczenia nie może obejmować okresu przed 1 kwietnia 2022 r. Innym bardzo istotnym warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wprowadzenie w umowie ubezpieczenia zapisu, z którego wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 procent. Zainteresowany tym dofinansowaniem nie może również korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Pomoc przyznawana będzie w formie 70 proc. dopłaty do opłaconej składki.

Wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” od 1 do 30 grudnia 2022 roku przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. Wnioski można również wysyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W pierwszym naborze wniosków, który odbył się w terminie 30 września – 31 października 2022 r., o pomoc ubiegało się ponad 270 hodowców. Decyzje o przyznaniu pomocy wydawane są standardowo w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru – oczywiście pod warunkiem braku konieczności uzupełnienia dokumentów bądź złożenia wyjaśnień. Natomiast wypłata następuje w terminie 30 dni od wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Więcej informacji – otwórz

zdjęcie: AdobeStock

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa