Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. programu azotanowego.

Do udziału w konsultacjach serdecznie zachęcamy: wszystkich rolników, organizacje rolnicze i doradców rolnych. W ramach konsultacji odbędą się spotkania oraz konferencja podsumowująca. Aktualizacja dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia tzw. programu azotanowego.

Tematy spotkań konsultacyjnych

Przedmiotem spotkań będą m.in. dwie kluczowe zmiany w projekcie aktualizacji programu azotanowego:

  • elastyczny termin nawożenia;
  • zmiany w sposobie obliczania dawek nawozów.

Zostaną także przedstawione informacje dotyczące zakresu projektu aktualizacji programu azotanowego oraz jego zmian, a także wyniki oceny oddziaływania na środowisko ujęte w „Prognozie oddziaływania na środowisko”.

Terminy spotkań i konferencji

Spotkania odbywać się będą w formule online, po wcześniejszej rejestracji za pomocą dedykowanego dla każdego ze spotkań formularza.

W celu zapewnienia możliwości udziału w spotkaniach tematycznych dla każdego z tematów wiodące w sprawie prowadzenia konsultacji oraz aktualizacji programu azotanowego Ministerstwo Infrastruktury zaplanowało przeprowadzenie spotkań w dwóch terminach do wyboru:

Terminy spotkań nt. „Elastyczny termin nawożenia”:

  • 12.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: kliknij
  • 19.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: kliknij

Terminy spotkań nt. „Obliczenia dawek nawozów”:

  • 14.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: kliknij
  • 21.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: kliknij

Termin spotkania nt. „Podsumowanie procesu konsultacji”:

  • 27.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: kliknij

Zasady udziału

Udział w spotkaniach konsultacyjnych online jest bezpłatny, po dokonaniu rejestracji pod dedykowanym linkiem.

Szczegółowe informacje nt. konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi