Nowatorskie technologie i rozwiązania agrotechniczne doceniono w ramach konkursów towarzyszących konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. W trzech konkursach – Innowacyjny Farmer, Innowacyjny Produkt Rolniczy oraz Innowacyjny Produkt Ogrodniczy, w ponad 12 różnych kategoriach przyznano 27 wyróżnień, doceniając innowacyjne podejście do rolnictwa i ogrodnictwa. Nagrody wręczono 27 października br., podczas gali wieńczącej konferencję będącą jednym z najważniejszych forów branżowych poświęconych rolnictwu.

10. edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbyła się 27 października br. w Hotelu Windsor w Jachrance. Coroczne spotkanie gromadzące przedstawicieli wszystkich środowisk rolniczych, w tym administracji i polityki, rolników, producentów maszyn, jak i organizacji pozarządowych to forum wymiany opinii i dzielenia się wiedzą niezbędną do rozwoju jednej ze strategicznych branży w polskiej gospodarce. Podczas 10. sesji tematycznych grono profesjonalistów zaprezentowało wizję przyszłości rolnictwa i praktyczne sposoby jej wdrożenia.

źródło: www.ptwp.pl i MRiRW