Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na organizowaną 29 listopada br. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. konferencję pt. „Rozporządzenie (UE) 2019/1009 – stan aktualny i wymagania dla producentów, importerów i dystrybutorów produktów nawozowych UE”.

Cel konferencji:

  • omówienie zmian, które zaszły na polskim rynku nawozów w okresie obowiązywania wymagań tego aktu prawnego;
  • przybliżenie przebiegu procesów oceny zgodności produktów nawozowych UE.

Rejestracja uczestników na stronie:

https://rejestracja.pcbc.gov.pl/

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi