Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w internetowym webinarium, które odbędzie się 8 września 2022 r., start o godz. 11. Podczas niego będzie się można dowiedzieć o bieżących działaniach instytucji, które wspierają rolników.

W gronie ekspertów uczestniczących w e-spotkaniu znajdą się przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Grupy AZOTY. Swój udział zapowiedział także Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Podczas webinarium eksperci omówią m.in. rodzaje pomocy uruchamiane przez ARiMR w ramach Krajowego Planu Odbudowy, proponowane zmiany w ustawie o identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, możliwość ubezpieczenia upraw rolnych ze środków otrzymywanych w ramach dopłat bezpośrednich czy działanie systemu monitoringu upraw, który ma funkcjonować od 2023 roku. Będzie się można dowiedzieć także o zasadach obrotu ziemią czy korzystnych zmianach w ubezpieczeniach społecznych rolników. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany wkrótce.

Webinarium obędzie się z użyciem aplikacji MS TEAMS. Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linku, który zostanie podany na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/webinar. Pytania dotyczące tematów poruszanych podczas webinarium można wysyłać na skrzynki e-mailową: webinar@arimr.gov.pl.

To już trzecie w tym roku webinarium organizowane przez Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poprzednie dwa cieszyły zainteresowaniem rolników – odnotowanych zostało ok. 6 tys. logowań.

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa