XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w dniach 23-25 września 2022 r. w Białymstoku

Polski Związek Pszczelarski wraz z Podlaskim Związkiem Pszczelarzy w Białymstoku podjął inicjatywę, aby w 2022 roku Białystok stał się stolicą polskiego miodu i pszczelarstwa.

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza są wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez różne miasta w Polsce. Do tej pory nigdy nie nie odbywały się w sercu Podlasia.

Białystok znajduje się w czystym ekologicznie i pełnym atrakcji turystycznych regionie. Od wieków żyli tu wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. Bez wątpienia przyczyniło się to do powstania atmosfery tolerancji oraz przyjaznego stosunku do siebie i swoich gości. Każdy, kto odwiedzi Białystok poczuje szczerą życzliwość jego mieszkańców.

Białystok to piękne i interesujące przyrodniczo miasto. Choć jest stolicą regionu, to w niczym nie przypomina wielkich miast, które przytłaczają szumem – pędem samochodów i pośpiechem ludzi. Niemal 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Parki i skwery oraz 1779 ha lasów znajdujących się w granicach miasta tworzą specyficzny i zdrowy mikroklimat.
Białystok leży w sąsiedztwie dwóch rezerwatów przyrody oraz Narwiańskiego Parku Narodowego.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

Szersze informacje na stronie Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku.

Program

Karta zgłoszenia

Wykaz pasiek do zwiedzania

Szersze informacje na stronie Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku http://pzpbialystok.cba.pl/index.php/ogolnopolskie-dni-pszczelarza-w-bialymstoku

źródło: Polski Związek Pszczelarski