Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że został wydłużony termin na składanie wniosków o refundację w ramach działań: „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego” w roku pszczelarskim 2022. Pomoc przyznawana jest w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Wnioski o refundację należy składać w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 15 sierpnia 2022 r. Natomiast wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w ramach tych działań muszą być poniesione do 31 lipca 2022 r. (art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368).

Prosimy o składanie wniosków o refundację na bieżąco, po skompletowaniu dokumentacji możliwie jak najszybciej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który realizuje mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Więcej informacji – otwórz

zdjęcie: AdobeStock

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa