Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach dwóch interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają nieco więcej czasu na złożenie w ARiMR wniosków o płatność. Chodzi o „Inwestycje, wspieranie modernizacje gospodarstw pasiecznych” (I.6.2) oraz „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”. Termin na złożenie wniosków o płatność został wydłużony z 16 sierpnia do 25 sierpnia 2023 r. W związku z tym, zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz poniesienia kosztów.

Nie zmienia się natomiast termin składania wniosków o płatność w zakresie „Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” (I.6.5). Dokumenty trzeba złożyć do 31 sierpnia 2023 r.

We wszystkich trzech przypadkach wnioski o płatność składa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznej ARiMR.

Przypomnijmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła nabory w ramach trzech interwencji z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 od 3 do 24 kwietnia 2023 r. Można się zapoznać z listami wniosków i dowiedzieć, czy pomoc na realizację zaplanowanej operacji została przyznana.

zdjęcie: AdobeStock

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa