Rusza nowy konkurs pod tytułem „Polska wieś jakiej nie znasz” organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ideą konkursu jest przedstawienie polskiej wsi nie tylko jako terenu, na którym produkuje się żywność, ale także miejsca atrakcyjnego do życia, spędzania wolnego czasu czy też mającego w ofercie działania edukacyjne. Konkurs skierowany jest do osób, które na terenach wiejskich realizują różnego rodzaju niestandardowe i oryginalne działania, ukazujące w atrakcyjny i innowacyjny sposób możliwości spędzania czasu na wsi. Mogą to być działania edukacyjne, proekologiczne, popularno-naukowe, kulturalne, etnograficzne. Chodzi o działania zarówno komercyjne, jak i non profit takie jak np. warsztaty rękodzieła, parki edukacyjne, roślinne labirynty, mini ogrody zoologiczne. Jednym słowem wszystko czym polska wieś może zaskoczyć i przyciągnąć osoby spragnione wypoczynku, kontaktu z natura i agrokulturą.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

  1. Konkurs trwa od 21 grudnia 2022 r. do 31 sierpnia 2023 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 września 2023 r.
  2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych (pełnoletnich – w dniu zgłoszenia pracy uczestnik musi mieć skończone 18 lat), prawnych i nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich zwanych dalej: „Uczestnikiem konkursu”.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami ARiMR, będące członkami ich najbliższej rodziny (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice) oraz pozostające
    z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
  4. Konkurs polega na wykonaniu filmu bądź prezentacji multimedialnej, zgodnie z tematem konkursu, zwanych dalej: „pracą konkursową”. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację). Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point).
  5. Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i musi być zapisany w formacie MP4. Nie może zawierać żadnych elementów ograniczających pole filmu, w szczególności: logo, daty, podpisu itp. Prace multimedialne nie mogą zawierać więcej niż 10 fotografii.
  6. Prace wraz formularzem zgłoszeniowym oraz niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres email: konkursARiMR@arimr.gov.pl lub na adres siedziby Organizatora: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, w temacie maila lub na przesyłce: Konkurs pt. „Polska wieś jakiej nie znasz”.

Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w „Regulaminie konkursu” .

Materiały

Regulamin​_konkursu
Regulamin​_konkursu.pdf 0.22MB
ZALACZNIK​_NR​_1​_FORMULARZ​_ZGLOSZENIOWY​_(002)
ZALACZNIK​_NR​_1​_FORMULARZ​_ZGLOSZENIOWY​_(002).pdf 0.13MB
ZALACZNIK​_NR​_11​_DO​_FORMULARZA​_ZGLOSZENIOWEGO
ZALACZNIK​_NR​_11​_DO​_FORMULARZA​_ZGLOSZENIOWEGO.pdf 0.22MB
ZALACZNIK​_NR​_12​_DO​_FORMULARZA​_ZGLOSZENIOWEGO
ZALACZNIK​_NR​_12​_DO​_FORMULARZA​_ZGLOSZENIOWEGO.doc 0.05MB

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa