Rolnicy uprawiający w 2020 r. lub w 2021 r. chmiel, którym została przyznana w tym czasie płatność z tego tytułu i którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny, mogą składać wnioski o pomoc. Przyjmują je biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, w terminie od 29 lipca do 12 sierpnia 2022 r. Wnioski można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku datą złożenia wniosku jest data nadania przesyłki.

Pomoc ma charakter pomocy de mnimis w rolnictwie.

Więcej informacji – otwórz

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa