ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić:

  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
  • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji – otwórz

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa