Wiele z polskich wsi nadal zmaga się z wyzwaniami związanymi z depopulacją oraz niedostatecznym rozwojem infrastruktury. W szczególności odczuwają to seniorzy, często cierpiący z powodu samotności i izolacji od lokalnej społeczności. Fundacja Biedronki postanowiła podjąć walkę z tym wyzwaniem i włączyć się w pomoc poprzez uruchomienie programu „Danie Wspólnych Chwil”. Dzięki niemu, osoby starsze i samotne będą mogły korzystać z comiesięcznych wspólnych posiłków zorganizowanych przez koła gospodyń wiejskich z całej Polski.

W ramach programu, Fundacja zaprasza KGW do wzięcia udziału w organizowaniu cyklicznych spotkań dla seniorów w ich okolicy. Fundacja Biedronki sfinansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków poprzez przekazanie e-Kodów na zakupy do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka.

Program „Danie Wspólnych Chwil” obejmuje pierwszą edycję od marca do lipca 2023 roku, w której zaprasza do udziału 550 kół. KGW mają za zadanie zorganizować co najmniej trzy spotkania (maksymalnie pięć) dla seniorów z lokalnej społeczności, którzy mogą czuć się samotni. Po spotkaniu natomiast, przekazują krótkie sprawozdanie Fundacji Biedronki, według wzoru określonego w regulaminie.

Aby wziąć udział w programie, KGW muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich lub posiadać status stowarzyszenia (zwykłego/rejestrowego). Osoba uprawniona do reprezentowania Koła powinna wypełnić Wniosek o udział w programie, dostępny na stronie:

TUTAJ

…i załączyć obowiązujący statut koła, wypełnione oświadczenie o przystąpieniu do programu, pełnomocnictwo, jeśli wniosek będzie wypełniać osoba inna niż wskazana do reprezentacji koła wg statutu lub rejestru ARIMR oraz aktualny odpis z ARIMR, jeśli koło jest w nim zarejestrowane.

Fundacja Biedronki zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów. Program zakłada udział maksymalnie 550 kół gospodyń wiejskich, które są przygotowane do realizacji minimum trzech spotkań przez okres trwania edycji I Programu.

Program „Danie Wspólnych Chwil” to wspaniała inicjatywa, która pozwoli na wsparcie osób starszych i samotnych poprzez zapewnienie im nie tylko smacznego posiłku, ale również miłej atmosfery i integracji z lokalną społecznością. Wszystkie zainteresowane koła gospodyń wiejskich zachęcamy do udziału!

źródło i tekst: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich