Chcesz zdobyć uznanie i nagrodę za swoje innowacyjne pomysły na rozwój przedsiębiorczości w regionach wiejskich i miastach do 20 000 mieszkańców? Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”! Promujemy projekty wspierające ochronę środowiska, inicjatywy sprzyjające poprawie jakości życia, a także działania zmniejszające ubóstwo i włączające społecznie. Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł do 15 kwietnia i wygraj! Szczegóły na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego.

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” jest promocja:

  • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
  • innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
  • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
  • włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);
  • przedsięwzięć* efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku.

Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Organizacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
tel:

  • 22 125 62 01
  • 22 125 62 02

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – otwórz

źródło i tekst: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie