W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, podczas spotkania z nauczycielami ze szkół rolniczych wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wraz z sekretarz stanu Anną Gembicką wręczyli akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz odznaczenia dla szczególnie zasłużonych.

Nauczyciel – więcej niż zawód

– Sieć szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w kształceniu, lecz także w podtrzymywaniu misji i pasji, którą jest rolnictwo – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk podczas spotkania z pedagogami.

– To spotkanie ma dla mnie szczególny wymiar, gdyż sam przez 11 lat byłem nauczycielem w zespole szkół rolniczych – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk wyraził uznanie dla trudnej pracy nauczycieli. Tym większe, gdyż –  jak podkreślił – podczas jego spotkań z młodzieżą z sieci szkół rolniczych MRiRW, uczniowie wielokrotnie wyrażają podziw i szacunek dla swoich pedagogów. Zdaniem ministra to najlepiej świadczy o tym, jak dobrymi są oni nauczycielami i jak wiele pasji wkładają w swoją pracę.

– Zawód nauczyciela jest niezwykły. Ma on szanse nie tylko uczyć, lecz także przyczyniać się do wychowywania dobrego człowieka – zaznaczył wicepremier, gratulując zgromadzonym na uroczystości pedagogom otrzymanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego i nagród.

Awanse i odznaczenia dla pedagogów

Najważniejszą częścią dzisiejszego spotkania było wręczenie przez wicepremiera Kowalczyka i wiceminister Gembicką aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i mianowanego oraz odznaczeń.

Szczególnie zasłużeni pedagodzy otrzymali odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę, a także medale Komisji Edukacji Narodowej i odznaki honorowe MRiRW „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi