Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w konferencji pt.: Szczyt Podlaskich Grup Operacyjnych, który odbędzie się  17 listopada 2022 r. w  Hotelu Mercure w Białymstoku.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie grup operacyjnych powstałych w ramach dwóch naborów działania Współpraca, pochodzących z województwa podlaskiego. Zostaną zaprezentowane wybrane grupy, działające na rynku, które przedstawią korzyści odniesione jako grupa operacyjna, aplikująca o środki przeznaczone na swój rozwój. Prezentacje będą bazą i inspiracją do dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem grup, z omówieniem problemów oraz korzyści jakie odnieśli beneficjenci działania Współpraca. Będą również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy istniejącymi grupami a potencjalnymi, które mogącymi powstać podczas kolejnych naborów. Podczas konferencji zostaną podsumowane dwa ostanie nabory w ramach działania Współpraca, a także planowane zmiany w kolejnych. Działanie w ramach grup EPI jest innowacyjną formą współpracy rolników, tak więc informacje i doświadczenia jakie wyniosą uczestnicy konferencji mogą przyczynić się do kształtowania wśród nich postaw proinnowacyjnych  co przełoży się na zwiększenie ich wiedzy w tym temacie.

Konferencja jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie rolników tematem  funkcjonowania grup EPI, oraz możliwościami jakie w ramach takiej współpracy mogą osiągnąć. Szczyt Podlaskich Grup Operacyjnych ma na celu podsumowanie dotychczasowej działalności podlaskich grup EPI, ale również ich wypromowanie jako przykłady dobrych praktyk, innowacyjnej formy współpracy. Spotkanie w ramach konferencji będzie doskonałą okazją do zachęcenia rolników do podjęcia nowej formy współdziałania i zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia grup EPI oraz do aplikowania o środki finansowe.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, członków i potencjalnych członków GO oraz osoby zainteresowane działaniem Współpraca.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem powinni wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • mailem (skanem na adres kkuteszko@odr-szepietowo.pl)
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pok. nr 1

 

w terminie do dnia 10-11-2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa

Program

źródło i tekst: Krzysztof Kuteszko, ODR.pl