Rolnicy, którzy w tegorocznej kampanii ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich, do 30 września 2022 r. mogą składać wnioski o przekazanie części środków finansowych z przysługujących im dopłat na obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych. Pozwala na to funkcjonalność wprowadzona na Platformie Usług Elektronicznych.

Do wniosku trzeba dołączyć umowę zawartą pomiędzy rolnikiem a ubezpieczycielem, w której znajdują się: informacja o kwocie nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, numer polisy ubezpieczeniowej i numer rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń. Dokumenty może przekazać Agencji także firma ubezpieczeniowa. Do wniosków nie należy dołączać polis.

Więcej informacji – otwórz

zdjęcie: AdobeStock

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa