Przedstawiamy najnowszą, czwartą odsłonę publikacji poświęconej wybranym przedsięwzięciom z 2021 roku, zrealizowanym w ramach Planu Operacyjnego KSOW. Liczymy na to, że zamieszczone w niej przykłady będą źródłem inspiracji do podjęcia podobnych działań w swoich lokalnych społecznościach. Pragniemy wyrazić nadzieję, że ten materiał stanie się siłą napędową dla sukcesywnego wdrożenia analogicznych rozwiązań na coraz większą skalę.

TU ZNAJDZIESZ PUBLIKACJĘ

WERSJA ANGIELSKA

Należy podkreślić, iż postęp rozwoju terenów wiejskich jest kluczowy dla poprawy kondycji gospodarczej naszego kraju. Zmiany w Wspólnej Polityce Rolnej implikują konieczność opracowania optymalnych metod, aby nieprzerwanie modernizować polską wieś. Wraz z nowymi inwestycjami i rozbudową wsi następuje efektywne zacieranie granic na osi wieś — miasto. Jest to również okazja do znacznego ograniczenia migracji ludzi ze wsi do większych skupisk miejskich w poszukiwaniu lepszych warunków życiowych.

Jednym z istotnych celów naszej organizacji jest promocja działań na rzecz rozwoju terenów wiejskich oraz popularyzacja dobrych praktyk z różnych zakątków Polski. Przytoczone w publikacji realizacje projektów są dowodem na to, że wysiłki na rzecz zwiększenia innowacyjności obszarów wiejskich oraz stopniowe kształtowanie konkurencyjności rodzimych gospodarstw rolnych, zwłaszcza na niewielką skalę, nie pozostają bez wsparcia. O tym świadczy również płynność i skuteczność przedsięwzięć podjętych w ramach PO KSOW na lata 2020-2021, które z powodzeniem zrealizowano, mimo pandemii COVID-19, która w znacznym stopniu sparaliżowała liczne sektory gospodarki.

Prezentując przykłady przedsięwzięć zrealizowanych w ramach KSOW w 2021 roku, żywimy równocześnie nadzieję, że staną się one dla Państwa bodźcem do pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz zachętą do inwestycji — zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w lokalnych społecznościach.

źródło i tekst: ksow.pl