Kontynuujemy cykl webinariów „Dotacje dla rolnictwa”. Na pierwsze w 2023 roku spotkanie online zapraszamy 1 lutego. Tradycyjnie omawiane będą bieżące działania instytucji, które wspierają rolników, m.in. nowe ekoschematy czy wsparcie na fotowoltaikę w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Organizatorami cyklu webinariów „Dotacje dla rolnictwa” są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Spotkania odbywają się pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera,  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

W gronie ekspertów uczestniczących w e-spotkaniu znajdą się przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupy AZOTY.

Podczas webinarium eksperci omówią m.in. rodzaje pomocy uruchamiane przez ARiMR, proponowane zmiany w ustawie o identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Będzie się można dowiedzieć także o zmianach w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych czy możliwości skorzystania z programu „Energia dl wsi”

Webinarium obędzie się z użyciem aplikacji MS TEAMS. Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linku: kliknij

Pytania dotyczące tematów poruszanych podczas webinarium można wysyłać na skrzynkę e-mailową: webinar@arimr.gov.pl.

Agenda webinarium:

11:00 – 11:03 Powitanie
Halina Szymańska – Prezes ARiMR;
Agnieszka Soin – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw

11:03 – 11:30 Wystąpienie Henryka Kowalczyka – Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GODZINA TEMAT PREZENTACJI PRELEGENT
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

11:30

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (fotowoltaika) Maciej Ruba
Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych

11:45

Rozwój małych gospodarstw Monika Zielińska
Dyrektor Departamentu Działań Premiowych
12:00 Premie dla młodych rolników Monika Zielińska
Dyrektor Departamentu Działań Premiowych
12:15 Ekoschematy 2023 – m.in.  ekoschemat „Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin” Jolanta Dobiesz
Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
12:30 Korzystne zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, m.in. turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz turnusy rehabilitacyjne dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS
12:40 Korzystanie z portalu eKRUS Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS
12:50 Działania prewencyjne KRUS – przygotowanie do 20. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS
13:00 Zapowiadane na marzec 2023 r. zmiany w ustawie w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
13:10 Pozwolenia na przywóz/wywóz
w handlu zagranicznym z krajami pozaunijnymi
Adam Stankiewicz
Kierownik Wydziału Obsługi Handlu, Departament Interwencji Rynkowych
13:20 Monitorowanie rynku konopi włóknistych Dorota Jabłońska-Gorzała
Kierownik Wydziału Monitorowania Rynków Rolnych, Departament Interwencji Rynkowych
13:30 Działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii
na obszarach wiejskich
Mateusz Balcerowicz
Dyrektor Departamentu Innowacji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13:40 Energia dla wsi Agnieszka Karwat
Kierownik Zespołu AgroEnergia(online)
Grupa AZOTY
13:50 Wiosenne nawożenie roślin azotem Kamil Struk
Przedstawiciel Terenowy Grupy Azoty(online)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

14:00 Zmiany w zasadach identyfikacji
i rejestracji zwierząt – nowa ustawa o systemie IRZ
Andrzej Sukiennik
Główny Specjalista
w Departamencie Ewidencji Producentów
i Rejestracji Zwierząt
14:20 System AMS Stanisław Sas
Dyrektor
Departamentu Baz Referencyjnych
i kontroli terenowych