Do 30 września 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru ARiMR mogą się starać o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Dotychczas złożonych zostało blisko 11 tys. wniosków.

Ze statystyk wynika, że obecnie do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych jest 14,9 tys. tych organizacji. Dotychczas o wsparcie na prowadzenie działalności statutowej w 2024 roku wystąpiło blisko 11 tys. z nich. Biura powiatowe przyjmują wnioski od 25 marca do 30 września 2024 r. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

Budżet na ten cel wynosi 120 mln zł. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona od liczebności kół. 8 tys. zł mogą otrzymać liczące nie więcej niż 30 osób, stawka 9 tys. zł dotyczy tych składających się z 31-75 członków, natomiast w przypadku jeszcze liczniejszych KGW kwota dofinansowania to 10 tys. zł.

Otrzymane fundusze mogą zostać spożytkowane na m.in.:

  • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwój kultury ludowej – w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Z analiz ARiMR przeprowadzonych na podstawie sprawozdań złożonych przez KGW w latach 2018-2022 wynika, że koła gospodyń wiejskich najczęściej angażują się w działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną. I jest to trend rosnący, ponieważ w 2018 roku zaangażowanie finansowe w tego typy działania było na poziomie ponad 25 proc., a w 2022 roku osiągnęło poziom blisko 39 proc. Na drugim miejscu w statystykach znajduje się, niezmiennie od 2018, rozwijanie kultury ludowej – w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Z tym że przeznaczenie środków na ten cele spadło z 24,5 proc. do blisko 19,4 proc. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, to tutaj nastąpiła zmiana. Działalność dotycząca wsparcia rozwoju przedsiębiorczości kobiet, na którą w 2018 r. wydano 15,5 proc. środków (w 2022 r. – 13,47 proc.), ustąpiła miejsca działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich – zaangażowanie środków w 2022 r. wyniosło 15,2 proc. (w 2018 r. – 12,26 proc.).

Więcej informacji oraz wniosek o przyznane wsparcia – otwórz

Zdjęcie: Adobe Stock

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa