Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. będzie się można ubiegać o wsparcie na przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury magazynowej które będą służyć zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Pomoc pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

O środki finansowe będą się mogli starać rolnicy, którym w 2022 roku przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, by mieli prawo do dysponowania nieruchomością, na której planują zrealizować inwestycję. Pomoc ma przysługiwać m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np. wentylatorów czy oprogramowania. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu. Dofinansowanie, w formie refundacji, standardowo wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a 60 proc. jeśli chodzi o młodych rolników. Natomiast limit pomocy to, co do zasady, 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia – 60 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa