Rynki Rolne, Klimat i Zielony Ład były tematem VII Forum Rolników i Agrobiznesu organizowanego w dniu 29 listopada 2022 r. w Poznaniu. W wydarzeniu udział wziął Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński.

Tegoroczna edycja Forum przebiegała pod hasłem: „Rolnictwo pozostaje pod presją skutków wojny w Ukrainie, zmian klimatycznych i „zielonej’ polityki UE – jak rolnicy w Polsce i Europie mają zarządzać produkcją dla utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego i przyszłości gospodarstw?”.

Wicepremier Henryk Kowalczyk w swoim wystąpieniu zauważył, że dziś najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Podkreślił, że Polska jest pod tym względem bezpieczna, ale wiele miejsc na świecie jest zagrożonych jego utratą. Szef resortu rolnictwa zwrócił także uwagę na różne inne możliwości rozwoju obszarów wiejskich wynikające np. z budowy biogazowni. – Będziemy wspierać finansowo rolników w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z jej magazynowaniem – zapowiedział wicepremier.

Podczas Forum odbyła się debata Ministrów Rolnictwa pod hasłem „Regulacje polityczne muszą zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz zagwarantować stabilność ekonomiczną rolnictwa i agrobiznesu”. Debatę poprzedziło wystąpienie unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, który na wstępie podziękował rolnikom i przedstawicielom sektora rolno-żywnościowego za zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego.

W trakcie wydarzenia odbywały się panele dyskusyjne. Podczas jednej z sesji pn. „Organizacja i zarządzanie – optymalizacja dochodu w gospodarstwie w warunkach zmiennej koniunktury i dynamik” Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 omówił Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik.

W panelu wziął udział Zastępca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński, podczas którego przedstawił perspektywy rozwoju sytuacji na krajowym i międzynarodowym rynku zbożowym. Zaprezentował potencjał produkcyjny i eksportowy głównych światowych i unijnych producentów i eksporterów zbóż na tle popytu na zboża w poszczególnych regionach świata, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki strategicznych rynków pszenicy i kukurydzy. Podkreślił, że Polska jest samowystarczalna w produkcji zbóż, a obecna sytuacja podażowo-popytowa na rynku międzynarodowym skutkuje rosnącym od początku roku gospodarczego 2022/2023 wolumenem polskiego eksportu, który jest blisko 3 razy większy od importu. Omówił także tendencje cenowe na rynku krajowym. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR zwrócił również uwagę na znaczenie możliwości dalszego funkcjonowania frachtu przez porty Morza Czarnego oraz na czynniki podażowo-popytowe i cenowe na rynkach międzynarodowych.

źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa