Pojawiły się już pierwsze w tym sezonie ogniska choroby u ptaków dzikich oraz hodowlanych. Warunki atmosferyczne i migracja ptaków powodują, że utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia kolejnymi ogniskami grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób. Hodowcy drobiu mają obowiązek ściśle przestrzegać zasad bioasekuracji.

Pamiętajmy – każde kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków generuje straty dla całego sektora drobiarskiego. Wspólne działania i wysiłek hodowców drobiu na rzecz zabezpieczenia swoich gospodarstw przed wniknięciem wirusa to kluczowe elementy, które pozwalają na minimalizację ryzyka wystąpienia kolejnych obostrzeń w tym sektorze.

O grypie ptaków

Grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus grypy może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego.

Stwierdzenie ogniska choroby powoduje konieczność likwidacji zakażonego stada oraz skutkuje ograniczeniami dla sektora drobiarskiego, które wpływają m.in. na czasową utratę rynków zbytu, a w konsekwencji funkcjonowanie hodowców i zakładów.

Wektorem wirusa grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

Jak uniknąć zakażenia drobiu?

Bieżąca sytuacja epizootyczna w zakresie grypy ptaków wymaga szczególnej uwagi i wzmożonej ostrożności hodowców drobiu na całym terytorium Polski w celu minimalizacji ryzyka przeniesienia wirusa na teren gospodarstw.

Hodowcy drobiu mają obowiązek ściśle przestrzegać następujących zasad bioasekuracji:

  • Nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie.
  • Uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki.
  • Nie wozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
  • Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
  • Przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć pasze tak, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki.
  • Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
  • Zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.
  • Przestrzegać zasad higieny, tj. myć i odkażać ręce oraz stosować odzież ochronną oraz obuwie ochronne przy wchodzeniu do budynków inwentarskich.
  • Czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt używany do obsługi zwierząt.

Zastosowanie się do wymienionych obowiązków, w tym w szczególności zachowanie podstawowych zasad higieny, czyli częste mycie rąk ciepłą woda z mydłem, dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń inwentarskich, są prostymi, a jednocześnie bardzo efektywnymi, sposobami zmniejszającymi ryzyko wystąpienia choroby gospodarstwie.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi