Zasady przystąpienia do sieci

Organizatorem sieci jest firma ROLPOL Ołdakowscy Sp.j., 18-210 Szepietowo, ul. Towarowa 1.
Do obowiązków organizatora sieci należy:

 Pozyskiwanie nowych uczestników sieci.

 Organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem sieci, poprzez:

 •  przekazanie i wdrożenie uczestnikom sieci standardów obsługi klienta,
 •  udostępnienie systemu składania zamówień, raportowania sprzedaży i rozliczeń finansowych,
 •  oznakowanie punktów sprzedaży i pojazdów,
 •  wsparcie techniczne.

 Zaopatrywanie sieci w towary, poprzez:

 •  prowadzenie negocjacji z dostawcami sieci,
 •  zakup towarów dla sieci,
 •  dostarczanie towarów do uczestników sieci na podstawie ich zamówień,
 •  wymianę towarów pomiędzy uczestnikami sieci.pu najlepszego produktu.

 Wprowadzanie nowych produktów do sieci.

 Wsparcie sprzedaży, poprzez:

 •  prowadzenie działań marketingowych,
 •  prowadzenie działań szkoleniowych dla sprzedawców i klientów,
 •  utrzymywanie sieci przedstawicieli handlowych,
 •  utrzymanie stron internetowych i centrum telefonicznego.

 Udostępnianie systemów wsparcia finansowego.

Uczestnikami sieci mogą być firmy zajmujące się zaopatrzeniem rolnictwa, w dobrej kondycji finansowej, które spełniają lub
spełnią po przystąpieniu minimalne warunki uczestnictwa w sieci w zależności od wybranego pakietu:

Punkt Partnerski SIEĆ ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

 Zaopatruje się u organizatora sieci, a łączne obroty roczne przekraczają 750 tys. zł.

Punkt Sprzedaży SIEĆ ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

 Zaopatruje się u organizatora sieci na podstawie umowy składu, a łączne obroty roczne przekraczają 750 tys. zł.

 Dysponuje bazą magazynową umożliwiającą przechowywanie towarów bez utraty ich jakości.

 Dysponuje sprzętem do mechanicznego załadunku i rozładunku towarów.

 Posiada możliwość rozwożenia towarów bezpośrednio do klienta.

 Posiada budynek umożliwiający stworzenie Punktu Obsługi Klienta.

 Ma możliwość podłączenia do sieci internetowej.

Certyfikowany Sprzedawca SIEĆ ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROEXPERT

 Zaopatruje się u organizatora sieci na podstawie umowy składu.

 Dysponuje bazą magazynową umożliwiającą przechowywanie towarów bez utraty ich jakości.

 Dysponuje sprzętem do mechanicznego załadunku i rozładunku towarów.

 Posiada możliwość rozwożenia towarów bezpośrednio do klienta.

 Posiada budynek umożliwiający stworzenie Punktu Obsługi Klienta.

 Ma możliwość podłączenia do sieci internetowej.

Organizator sieci dodatkowo przyznaje wybranym uczestnikom sieci status Punktu Dystrybucyjnego, których zadaniem jest
pełnienie funkcji regionalnych centrów dystrybucji sieci.