Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) wprowadziło na swojej stronie internetowej nową sekcję o nazwie „Najczęściej zadawane pytania w zakresie Ekoschematów”. Dzięki niej, wszyscy zainteresowani, w tym doradcy rolniczy, będą mogli zgłaszać pytania dotyczące pozyskiwania funduszy na wdrożenie Ekoschematów. Po konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), odpowiedzi na zgłoszone zagadnienia będą udostępniane w omawianej sekcji.

„Innowacyjne podejście Ekoschematów motywuje rolników do implementacji nowoczesnych i proekologicznych praktyk. Realizacja tych działań umożliwia uzyskanie dodatkowych dopłat, a także przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu. W ramach Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przewidziano kilkanaście różnych ekoschematów, które staną się częścią wsparcia bezpośredniego dla rolników. Szeroki wachlarz możliwości obejmuje między innymi zróżnicowaną strukturę upraw, uproszczone systemy uprawy, obszary z roślinami miododajnymi, biologiczną ochronę upraw, rolnictwo ekologiczne dobrostan zwierząt.”

W „Najczęściej zadawanych pytaniach w zakresie Ekoschematów”, zainteresowani uzyskają odpowiedzi na pytania takie jak między innymi:

  • Czy Ekoschematy mają charakter jednoroczny czy wieloletni?
  • Czy Ekoschematy są wymogiem obligatoryjnym dla rolników?
  • Jak będą kształtować się płatności dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha użytków rolnych?
  • W jaki sposób Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie weryfikować Ekoschemat dotyczący uproszczonej uprawy?

Dodatkowo, znajdziemy tu także zbiór kontaktów do ekspertów gotowych wyjaśniać dodatkowe kwestie związane z każdym z Ekoschematów.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI

Inicjatywa CDR ma na celu szybkie i skuteczne przekazywanie informacji szerokiemu gronu odbiorców związanych z rolnictwem oraz obszarami wiejskimi. Dzięki niej, rolnicy będą mogli w prostszy sposób korzystać z możliwości jakie dają Ekoschematy, a tym samym przyczynić się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

źródło i tekst: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich