Za nami pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, ogłoszone przez instytucję pośredniczącą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Instytucją Zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program ten powstał z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce.

Oficjalna strona programu

Wszystkie informacje o programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), w tym harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych działań, znajdują się na oficjalnej stronie programu: https://www.rybactwo.gov.pl/.

To tu publikowane są wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu, w tym ewentualne wytyczne, interpretacje, czy też wyjaśnienia dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie realizowanych operacji.

FER w mediach społecznościowych

Ważne jest, aby informacja o tym programie i jego możliwościach dotarła różnymi kanałami do wszystkich zainteresowanych podmiotów działających w szeroko rozumianym polskim sektorze rybackim, w tym placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich. Zachęcamy więc do śledzenia informacji publikowanych także na uruchomionych w tym celu oficjalnych profilach programu FER w mediach społecznościowych:

Liczymy, że razem z Państwem uda nam się dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów oraz przekonać ich do podjęcia właściwego kroku – w myśl hasła „Poznaj nowy fundusz i zrealizuj swoje pomysły”.

źródło i tekst: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi