Od 19 stycznia do 18 marca 2024 r. można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Pomoc finansowa na działania promocyjne, informacyjne i marketingowe skierowana jest do grup producentów żywności i ma na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości. Realizowany w ramach PS WPR 2023-2027 nabór trwa od 19 stycznia do 18 marca 2024 r. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Pula środków do rozdysponowania to ponad 80 mln zł.

Więcej informacji – otwórz

źródło i tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa