Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie ekranowe z zakresu efektywności energetycznej dostępne na platformie Moodle.

www.szkoleniadlarolnika.pl

Odbycie szkolenie w ramach interwencji PS WPR I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej jest wymogiem uzyskania dofinansowania. Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i102-inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej

Szkolenie na platformie Moodle jest dostępne do 15 marca 2025 roku.

źródło i tekst: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie