Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich został ustanowiony przez ONZ w 2007 r. w celu uznania kluczowej roli i wkładu kobiet wiejskich we wzmacnianie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, poprawę bezpieczeństwa żywnościowego oraz eliminację ubóstwa na obszarach wiejskich.

Nierówność płci stanowi istotny problem w rolnictwie, ponieważ, choć kobiety niejednokrotnie mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych, często nie mają dostępu do zasobów lub mają niewielką władzę decyzyjną. Dążenie do osiągnięcia równości płci oznacza zatem umożliwienie mężczyznom i kobietom wypowiedzenia się na temat sposobu wykorzystania zasobów. Wiąże się to również z udzieleniem pomocy decydentom w prowadzeniu polityki promującej sprawiedliwy dostęp do rolnictwa i zasobów naturalnych.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich jest celowo organizowany dzień przed Światowym Dniem Żywności, aby podkreślić rolę kobiet wiejskich w produkcji żywności i bezpieczeństwie żywnościowym.

źródło: cdr.gov.pl